Onze wijk

Een prachtige wijk met grote diversiteit aan culturen

In onze prachtige wijk Oldenbarneveld – Bloemenbuurt wonen mensen afkomstig uit allerlei culturen. Die grote diversiteit aan inwoners  en dat de wijk er door een grondige renovatie schitterend uit ziet, maakt onze wijk uniek. De foto’s spreken voor zich en via onze actieve pagina op Facebook delen we geregeld actuele informatie.

De sociale component in onze wijk

In 2018 hebben we een start gemaakt om middels een ambitieus plan te komen tot een Wijkplatform 2.0. Onder deze link de meest actuele versie. Onder de werktitel “Oldenbarneveld? Dat zijn wij!” zijn veel gesprekken gevoerd en ideeën op tafel gekomen. Dit alles heeft geresulteerd in een Jaarkalender met diverse activiteiten en een projectplan waarin zowel de structuur van het

De sociale component voor onze wijk professioneel ingevuld via het project In de Buurt, een initiatief dat Welzijn Barneveld in februari 2015 heeft genomen. Daar is de start gemaakt aan het bouwen van een sociaal netwerk van actieve bewoners en partijen in de wijk. Ons Wijkplatform maakt ook deel uit van dat netwerk. Je vindt er alles over (inclusief deelnemende partijen, filmpjes en foto’s) op deze pagina van Stichting Welzijn. Je vindt daar ook de maandelijkse Nieuwsflits, gemaakt om de contacten in het ontstane wijknetwerk te onderhouden en om de samenwerking tussen verschillende partijen te stimuleren. Verschijnt elke maand met informatie over wat er in de wijk gebeurt.

Omgevingszorg in onze wijk

Bij omgevingszorg moet je denken aan zaken als veiligheid, verkeer, overlast, slordigheid etc.  Al die dingen waar we als inwoners van de wijk dagelijks mee te maken hebben. Als Wijkplatform zijn we voor wat betreft de omgevingszorg de ogen en oren van de wijk:

  • signaleren
  • activeren

Het plan is nu om

  1. een perfect netwerk van mensen te bouwen
  2. signalen van ongenoegen, danwel wensen van mensen tijdig in beeld te krijgen
  3. die signalen om te zetten in actie, zodat knelpunten worden opgelost en we actief werken aan onze doelen

En jij? Ga jij ook meehelpen?

Wil je meedoen aan het nog verder verbeteren van de leefbaarheid van je wijk, meld je dan aan als actief lid bij ons Wijkplatform of één van de genoemde partijen.

Heb je ideeën of opmerkingen? Laat het je wijkplatform weten!