2021

Ook in 2021 hebben we samen met onze partners uit de Eerste Kring weer een aantal activiteiten op de agenda gezet. Daarbij houden we in het achterhoofd, dat ze misschien toch niet of in aangepaste vorm door kunnen gaan vanwege corona of een andere reden.

 • Niet strikt op een datum geagendeerd

  • praten over en werken aan de herindeling van het Oldenbarneveldplein. Enquete is op vrijdag 26 februari gestuurd en bij enkele deelnemers zonder mailadres geprint in de bus gedaan. Klik hier voor het Plan van Aanpak inclusief het tijdpad.

  • praten over en werken aan de eventuele nieuwbouw van Bronveld. Eerste enquete is aan ongeveer 100 belangstellenden gestuurd en door ongeveer 50% ingevuld.

  • contact zoeken met Ruimzicht en De Rozelaar om te onderzoeken in hoeverre we hen ook bij de wijk kunnen betrekken en andersom.

  • praten over en werken aan speelplekken / spelkast bij Bronveld en speelplek voor allerkleinsten in de strook Ruimzicht.

  • met de gemeente praten over en werken aan de verkeersveiligheid in de Anjelierstraat, de Hortensiastraat en de Begoniastraat

  • met de gemeente praten over en werken aan een betere afwatering in de Azaleastraat

 • Bewegen voor ouderen op elke tweede en vierde maandag van de maand

 • Pannatoernooi op het pannaveldje aan de Narcissenstraat in de Voorjaarsvakantie

  1. 10.00 – 12.00 uur: pannatoernooi voor kinderen van 8 t/m 12 jaar

  2. 12.00 – 13.00 uur: pannatoernooi voor jongeren van 13 t/m 16 jaar

 • Speciaal BeActive programma vanaf dinsdag 2 maart

  1. elke dinsdagmiddag 15.30 – 16.45 uur op het asfaltpleintje bij de Begoniastraat

  2. elke vrijdagmiddag 15.30 – 16.45 uur op het grasveldje aan de Brummelkamperweg

 • Ondertekening Convenant op 10 maart. Een fantastisch moment dat door corona helaas virtueel moet worden gehouden. Je leest meer over het convenant in het Jaarverslag van 2020.

 • Nationale Opschoondag op zaterdagmorgen 20 maart van 9.00 – 12.00 uur

  1. Wat een enorme opkomst aan vrijwilligers!

  2. Wat een geweldige sfeer!

  3. Wat een opbrengst!

  4. Wat een fantastische ondersteuning van wijkpartners!

  5. Wat een heerlijk weertje!

Klik hier voor het verslag met meer foto's van een zeer geslaagde opschoondag

 • Wijkschouw rond tuintjes en de openbare ruimte op woensdagmiddag 14 april van 14.00 – 16.00 uur

  1. Vier wijkbewoners (waarvan twee uit het Kernteam van het Wijkplatform), twee medewerkers van de gemeente Barneveld en de wijkbeheerder van de Woningstichting trokken samen de wijk door.

  2. Wat deden ze onderweg als ze zaken zagen in / rondom tuinen die met (on)veiligheid of verboden zaken te maken hebben:

   • foto maken

   • notitie maken

   • onderweg geconstateerde zaken achteraf overleggen met BOA of met politie en/of Woningstichting of BOR

  3. Na de schouw komt er natuurlijk een vervolg. Door Woningstichting en/of Gemeente en/of BOA ook mee te nemen:

  • waar dingen niet goed gaan

  • met wie er een gesprek moet gaan plaatsvinden

  • wat vervolgens een oplossingsrichting kan zijn

Verslag van de Wijkschouw volgt nog op deze website.

 • Eerste Wijkplatformavond op maandagavond 17 mei van 19.00 – 21.00 uur (Al twee keer opgeschoven ivm Corona: was eerst 15 februari daarna 15 maart en vervolgens 12 april)

 • Nationale Buitenspeeldag op woensdagmiddag 9 juni van 14.30 – 16.30 uur

 • Pleinfeest met kraampjes, muziek en dans / sport op zaterdag 10 juli van 13.30 – 17.00 uur

 • World CleanUp Day op zaterdagmorgen 18 september van 9.00 – 12.00 uur

 • Nationale Burendag op zaterdag 25 september

 • Tweede Wijkplatformavond op maandagavond 6 september van 19.00 – 21.00 uur

Heb jij ook ideeën?
Ze zijn van harte welkom.

Opgeven om mee te helpen is mogelijk via wijkplatformoldenbarneveld@gmail.com

Of via een briefje in de bus? Ook dat kan op één van de volgende adressen:

 • Nicole van de Pol (Zonnebloemstraat 28)

 • Rico van Manen (Lobeliastraat 82)

 • René Jansen (Oldenbarnevelderweg 32)

 • Gerald Kersjes (Hortensiastraat 56)