Blij met resultaten enquete

Als Wijkplatform Oldenbarneveld hebben we in december een enquête gehouden in de wijk. We werden heel positief verrast doordat 180 huishoudens van de bijna 1.000 adressen in de wijk ofwel actief wil meedenken ofwel graag op de hoogte gehouden wil worden over een drietal projecten die de komende jaren gaan spelen in de wijk.

Klik hier voor de resultaten van de enquete

We hebben in de laatste maand van 2020 nadrukkelijk contact gezocht met alle wijkbewoners. Een enquête met drie korte vragen werd huis aan huis bezorgd en later persoonlijk weer opgehaald. De vragen gingen over het Oldenbarneveldplein, over eventuele nieuwbouw voor Bronveld en over speelgelegenheid bij Bronveld. We wilden graag van de wijkbewoners weten of er wel draagvlak was onder de wijkbewoners voor deze drie speerpunten.

Natuurlijk hadden we nooit zo’n geweldige respons gehad, wanneer we de resultaten niet ook persoonlijk weer bij alle bewoners hadden opgehaald. Maar dat hebben we dus wel gedaan met een 10-tal betrokkenen, wat op zich al een uniek gegeven is. En daar zijn we heel blij mee, want daardoor hebben we niet alleen een enorm hoge respons gekregen, maar ook veel andere dingen gehoord. Ook met die ‘bijvangst’ gaan we aan de slag.

Wijkplatformleden bezorgden huis aan huis ongeveer 1.000 enquêtes met aangehecht een Kerst- en Nieuwjaarskaart. Op alle adressen werd vervolgens later in de maand minstens één keer aangebeld. Om de ingevulde enquêtes op te halen en meteen even met de bewoners in gesprek te zijn.

Ook medewerkers van Bronveld en Welzijn Barneveld hebben meegeholpen bij het ophalen van de enquêtes. Hoe dichter men bij het plein of Bronveld woonde, hoe meer betrokken men is. We spraken een oude mevrouw die haar voortuintje niet meer zelf kan onderhouden. We hoorden klachten over en zagen ook zelf, dat er best nogal wat tuintjes niet erg goed verzorgd worden op het moment. We hoorden over slechte afwatering in de Azaleastraat en zorg van bewoners in de Anjelierstraat, Hortensiastraat en Begoniastraat over incidenteel veel te hard rijden daar. Diverse bewoners rond de nieuwe wegafzetting tussen de Primulastraat en de Korenbloemstraat waren daar bijzonder blij mee door de veel grotere veiligheid die is bereikt. We spraken mensen die wel graag actief mee zouden willen doen, maar zelf veel te druk waren. We spraken buurtbewoners die heel blij waren met het werk van het Wijkplatform en we spraken ook mensen die zodanig teleurgesteld waren in de politiek, de gemeente, de politie of de Woningstichting, dat ze gewoon geen zin meer hadden om mee te denken, omdat ze denken, dat het vergeefse moeite is. Allemaal zaken waar we mee aan de slag gaan als Wijkplatform in samenwerking met bijvoorbeeld de Gemeente en de Woningstichting. Maar we spraken ook mensen die juist heel positief waren over de gemeente-app, waarop je kan melden als er stoeptegels of andere zaken niet in orde zijn. Op dat soort meldingen blijkt de gemeente heel snel te reageren. Het sterkt ons als Wijkplatform in de mening, dat samenwerken met de instanties als de gemeente, Welzijn en de Woningstichting zeer zinvol is.

Er zijn wel een paar opvallende uitkomsten overigens. Ten eerste dat zich nu ook een aantal mensen met verschillende culturele achtergrond afkomst hebben aangemeld. Dat is – behalve rond de pleinfeesten – een nieuwe en zeer positieve ontwikkeling. Ten tweede, dat er weinig extra ‘Coronahulp’ nodig lijkt op dit moment. Bijna iedereen heeft zijn weg gevonden in lockdown en redt zich op een of andere wijze zelf, of met eigen contacten of familie of hulp die op andere wijze wordt aangeboden (kerk / gemeenschap e.a.)

Het werken met een korte enquête met een paar heldere vragen is ons goed bevallen. Bij vervolg enquêtes (naar kleinere doelgroepen) gaan we echt goed nadenken over het aantal vragen, de bedoeling per vraag, de verwoording en de keuze van de juiste vragen en daarna een keertje ‘testen’. Want daar kunnen we nog wel het één en ander verbeteren.

We zijn al begonnen om de resultaten te delen met de samenwerkingspartners en gaan vervolgens per onderdeel toewerken naar een zogenaamde brainstormgroep per onderwerp.