Belangrijk om te weten

Op deze pagina vind je adressen, die je kunnen helpen om snel met de juiste mensen in contact te komen.

  • Om snel verdachte situaties te melden bij de politie is er de WhatsAppgroep ‘Whats up Oldenbarneveld’ .
   Coördinator van en dus aanmelden bij
   deze WhatsAppgroep: Martine Breugem,
   e-mailadres:
   martinebreugem@gmail.com

  • Het alarmnummer 112 voor als spoed is geboden. Ook bijvoorbeeld als u een verdachte situatie ziet!

  • Wijkagent: Roy Poortman
   De BOA van onze wijk heet Cevdet Ozcan.
   Sinds begin 1 juli 2015 wijkagent in Barneveld van de wijken Oldenbarneveld, de Burgt, de Lors en bedrijventerrein de Briellaerd.
   Te bereiken via het algemene politienummer
   0900-8844 of door een contactformulier invullen op www.politie.nl. U kunt hem ook gewoon aanspreken als hij in onze wijk is.
   Het nummer 0900-8844 is hét landelijke servicenummer van de politie. Met dit nummer kunt u bellen voor al uw niet-spoedeisende vragen of problemen.

  • Klachten, verbeterpunten, reparaties in de wijk etc.
   Melden bij de Gemeente Barneveld, Openbare Werken

   • tel. 14 0342

   • inclusief foto’s kan het nu ook via de nieuwe gratis MijnGemeente APP.

    1. Download de app via Google Play

    2. Download de app via App Store

   • of via deze websitepagina van de Gemeente. Op klachten van bewoners wordt gereageerd via de Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA’s).

  • Telefoonnummers, mailadressen en websites op het gebied van Veiligheid en Welzijn zijn samengebracht op de sociale kaart van Stimenz. Via deze link kun je de PDF downloaden en printen.

  • Welzijn Barneveld heeft de website CORONAHULP BARNEVELD in gebruik genomen. Doel is om alle aanbod en vraag aan hulp of ondersteuning in de gemeente Barneveld ten gevolge van het virus is, in beeld te brengen. Bijvoorbeeld boodschappen halen voor ouderen, het schrijven van kaartjes etc. etc.
   https://www.coronahulpbarneveld.nl/

  • Buurtbemiddeling
   Op maandagavond 4 februari 2019 was Henk van Veldhuizen, projectcoördinator Buurtbemiddeling onze gastspreker tijdens de Wijkplatformavond. Voor meer informatie inclusief een leuk animatiefilmpje surf je naar deze pagina op de website van Welzijn Barneveld.

  • Schuldhulpverlening
   Schulden hebben is heel vervelend. Gelukkig zijn er veel mensen die je willen helpen. Via de kaart onder deze link kun je bereiken.

  • Beter leren lezen, schrijven of rekenen?
   Taalhuis Barneveld
   helpt als je graag. Ook bij werken met de computer kun je bij hen terecht. Klik hier voor hun website.

 • Hulp bij vragen over wetten, regelingen en voorzieningen wordt geboden door het Sociaal Juridisch Steunpunt.
  Spreekuur: iedere dinsdag in de bibliotheek (Nieuwstraat 29) van 10.00 – 13.00 uur.
  Telefoonnummer:
  0342-422937

 • Advies over zorg, wonen, welzijn en financiën voor senioren wordt geboden door de ouderenadviseur Judith Hoogeveen. U vindt ouderenadviseur haar elke dinsdag van 10:00 uur tot 13:00 uur bij het informatie- en adviespunt voor ouderen in de Bibliotheek Barneveld. U kunt spontaan binnenstappen, maar kunt vooraf ook een afspraak met haar maken via 06-30999046. Zie ook deze pagina.

En verder ….

  • Over de Ramadan
   In onze wijk wonen mensen van allerlei culturen. Daaronder ook moslims. En voor hen is de ramadan heel belangrijk. Omdat er veel onbegrip is bij niet-moslims over wat de ramadan eigenlijk is, onder deze link een korte uitleg.

  • BoodschappenPlusbus
   Samen als senioren een uitstapje maken naar een grote stad, een museum of bezienswaardigheid.
   Op maandag- en donderdagmorgen tussen 9.00 en 12.00 uur kunt u contact opnemen via telefoonnummer 0342-745845.
   E-mailen kan ook:
   bpb@welzijnbarneveld.nl

  • Adviesraad Sociaal Domein Barneveld
   (vroegerWMO-raad): http://www.asdbarneveld.nl/

  • Wijkbeheerder namens de Woningstichting: Wilco Polhout
   Ka
   ntoor: Lobeliastraat 133
   Spreekuren: maandag en woensdag: 13:00 – 14:00 | dinsdag en donderdag: 9:00 – 10:00

  • Ontmoetingscentrum Bronveld
   Zonnebloemstraat 31, 3772 GR Barneveld. Tel: 0342-419810
   E-mail:
   info@bronveld.nl | Website: www.bronveld.nl
   Er worden diverse activiteiten georganiseerd in Bronveld, die het zeer de moeite waard maken om eens een bezoekje te brengen. Kijk eens op de website.

  • Stichting Mijn tuin Jouw tuin
   Altijd op zoek naar moestuiniers, tuincoaches en tuineigenaren de wijk. Iedereen kan meedoen. Zie https://www.mijntuinjouwtuin.nl/ voor meer informatie.