Adressen

Op deze pagina vind je adressen, die je kunnen helpen om snel met de juiste mensen in contact te komen.

 • Contactgegevens van het Wijkplatform:
  MailWijkplatformOldenbarneveld@gmail.com 
  Facebookhttps://www.facebook.com/WijkplatformOldenbarneveldBloemenbuurt/
  – WhatsApp-groep ‘WijkplatformOldenbarneveld’: Coördinatoren Marije van den Brink en Willem Massier

  Marije van den Brink

  Marije van den Brink

  Willem Massier

  Willem Massier
  0642-706390

 • Stichting Welzijn met project Project ‘In de buurt’ Oldenbarneveld en Bloemenbuurt voor de sociale component.
  Contactpersoon Rooswitha van Triest.
 • Wijkagent: Roy Poortman
  Sinds begin 1 juli 2015 wijkagent in Barneveld van de wijken Oldenbarneveld, de Burgt, de Lors en bedrijventerrein de Briellaerd.
  Te bereiken via het algemene politienummer 0900-8844 of door een contactformulier invullen op www.politie.nl. U kunt hem ook gewoon aanspreken als hij in onze wijk is.”
  Het nummer 0900-8844 is hét landelijke servicenummer van de politie. Met dit nummer kunt u bellen voor al uw niet-spoedeisende vragen of problemen. Is er wel spoed geboden, omdat u bijvoorbeeld een verdachte situatie ziet? Bel dan met het alarmnummer 112.
 • WhatsApp-groep ‘Whats up Oldenbarneveld’
  Samen houden we via WhatsApp een oogje in het zeil om sneller verdachte situaties te melden bij de politie. Coördinator van de groep Oldenbarneveld: Martine Breugem,
  e-mailadres: martinebreugem@gmail.com
 • Klachten, verbeterpunten, reparaties in de wijk etc.
  kunt u direct melden bij de Gemeente Barneveld, Openbare Werken tel. 14 0342:
  Of via de website

En verder ….

 • BoodschappenPlusbus
  Samen als senioren een uitstapje maken naar een grote stad, een museum of bezienswaardigheid.
  Op maandag- en donderdagmorgen tussen 9.00 en 12.00 uur kunt u contact opnemen via telefoonnummer 0342-745845.
  E-mailen kan ook: bpb@welzijnbarneveld.nl
 • Adviesraad Sociaal Domein Barneveld
  (vroegerWMO-raad): http://www.asdbarneveld.nl/
 • Wijkbeheerder namens de Woningstichting: Wilco Polhout
  Kantoor: Lobeliastraat 133
  Spreekuren: maandag en woensdag: 13:00 – 14:00 | dinsdag en donderdag: 9:00 – 10:00
 • Ontmoetingscentrum Bronveld
  Zonnebloemstraat 31, 3772 GR Barneveld. Tel: 0342-419810
  E-mail: info@bronveld.nl |  Website: www.bronveld.nl