Belangrijke adressen

Op deze pagina vind je adressen, die je kunnen helpen om snel met de juiste mensen in contact te komen.

 • Contactgegevens van het Wijkplatform
  MailWijkplatformOldenbarneveld@gmail.com
  Facebookhttps://www.facebook.com/WijkplatformOldenbarneveldBloemenbuurt/
  – WhatsApp-groep ‘WijkplatformOldenbarneveld’: Coördinatoren Marije van den Brink en Willem Massier

  Marije van den Brink

  Marije van den Brink

  Willem Massier

  Willem Massier
  0642-706390

 • Stichting Welzijn met project Project ‘In de buurt’ Oldenbarneveld en Bloemenbuurt voor de sociale component.
  Contactpersoon Rooswitha van Triest.
 • Wijkagent: Roy Poortman
  Sinds begin 1 juli 2015 wijkagent in Barneveld van de wijken Oldenbarneveld, de Burgt, de Lors en bedrijventerrein de Briellaerd.
  Te bereiken via het algemene politienummer 0900-8844 of door een contactformulier invullen op www.politie.nl. U kunt hem ook gewoon aanspreken als hij in onze wijk is.”
  Het nummer 0900-8844 is hét landelijke servicenummer van de politie. Met dit nummer kunt u bellen voor al uw niet-spoedeisende vragen of problemen. Is er wel spoed geboden, omdat u bijvoorbeeld een verdachte situatie ziet? Bel dan met het alarmnummer 112.
 • WhatsApp-groep ‘Whats up Oldenbarneveld’
  Samen houden we via WhatsApp een oogje in het zeil om sneller verdachte situaties te melden bij de politie. Coördinator van de groep Oldenbarneveld: Martine Breugem,
  e-mailadres: martinebreugem@gmail.com
 • De sociale kaart van Stimenz. Zoveel mogelijk initiatieven op het gebied van Veiligheid en Welzijn. Onder deze link de PDF die je kunt printen met telefoonnummers, mailadressen en websites.
 • Buurtbemiddeling
  Op maandagavond 4 februari 2019 was Henk van Veldhuizen, projectcoördinator Buurtbemiddeling onze gastspreker tijdens de Wijkplatformavond. Voor meer informatie inclusief een leuk animatiefilmpje surf je naar deze pagina op de website van Welzijn Barneveld.
 • Taalhuis Barneveld helpt als je graag beter wilt leren lezen, schrijven of rekenen. Ook bij werken met de computer kun je bij hen terecht. Klik hier voor hun website.
 • Klachten, verbeterpunten, reparaties in de wijk etc.
  kunt u direct melden bij de Gemeente Barneveld, Openbare Werken tel. 14 0342:
  Of via deze websitepagina van de Gemeente.

En verder ….

  • BoodschappenPlusbus
   Samen als senioren een uitstapje maken naar een grote stad, een museum of bezienswaardigheid.
   Op maandag- en donderdagmorgen tussen 9.00 en 12.00 uur kunt u contact opnemen via telefoonnummer 0342-745845.
   E-mailen kan ook: bpb@welzijnbarneveld.nl
  • Adviesraad Sociaal Domein Barneveld
   (vroegerWMO-raad): http://www.asdbarneveld.nl/
  • Wijkbeheerder namens de Woningstichting: Wilco Polhout
   Kantoor: Lobeliastraat 133
   Spreekuren: maandag en woensdag: 13:00 – 14:00 | dinsdag en donderdag: 9:00 – 10:00
  • Ontmoetingscentrum Bronveld
   Zonnebloemstraat 31, 3772 GR Barneveld. Tel: 0342-419810
   E-mail: info@bronveld.nl |  Website: www.bronveld.nl
  • Stichting Mijn tuin Jouw tuin
   Altijd op zoek naar moestuiniers, tuincoaches en tuineigenaren de wijk. Iedereen kan meedoen. Zie
   https://www.mijntuinjouwtuin.nl/ voor meer informatie.