Belangrijke adressen

Op deze pagina vind je adressen, die je kunnen helpen om snel met de juiste mensen in contact te komen.

 • Om snel verdachte situaties te melden bij de politie is er de WhatsAppgroep ‘Whats up Oldenbarneveld’ .
  Coördinator van en dus aanmelden bij deze WhatsAppgroep: Martine Breugem,
  e-mailadres: martinebreugem@gmail.com
 • Het alarmnummer 112 voor als spoed is geboden. Ook bijvoorbeeld als u een verdachte situatie ziet!
 • Wijkagent: Roy Poortman
  Sinds begin 1 juli 2015 wijkagent in Barneveld van de wijken Oldenbarneveld, de Burgt, de Lors en bedrijventerrein de Briellaerd.
  Te bereiken via het algemene politienummer 0900-8844 of door een contactformulier invullen op www.politie.nl. U kunt hem ook gewoon aanspreken als hij in onze wijk is.”
  Het nummer 0900-8844 is hét landelijke servicenummer van de politie. Met dit nummer kunt u bellen voor al uw niet-spoedeisende vragen of problemen.
 • Klachten, verbeterpunten, reparaties in de wijk etc.
  Melden bij de Gemeente Barneveld, Openbare Werken tel. 14 0342:
  Of via deze websitepagina van de Gemeente.
  Op klachten van bewoners wordt gereageerd via de BOA’s.
 • Willem Massier Contactgegevens van het Wijkplatform
  – E-mail: WijkplatformOldenbarneveld@gmail.com
  https://www.facebook.com/WijkplatformOldenbarneveldBloemenbuurt/
  – Voor info van het Wijkplatform is er de WhatsAppgroep ‘WijkplatformOldenbarneveld’
  – Voorzitter
  : Willem Massier 0642-706390
 • Voor de sociale component en het project project ‘In de buurt’ Oldenbarneveld en Bloemenbuurt’: Stichting Welzijn
  Contactpersoon Rooswitha van Triest.
 • Telefoonnummers, mailadressen en websites op het gebied van Veiligheid en Welzijn zijn samengebracht op de sociale kaart van Stimenz. Via deze link kun je de PDF downloaden en printen.
 • Buurtbemiddeling
  Op maandagavond 4 februari 2019 was Henk van Veldhuizen, projectcoördinator Buurtbemiddeling onze gastspreker tijdens de Wijkplatformavond. Voor meer informatie inclusief een leuk animatiefilmpje surf je naar deze pagina op de website van Welzijn Barneveld.
 • Beter leren lezen, schrijven of rekenen?
  Taalhuis Barneveld helpt als je graag. Ook bij werken met de computer kun je bij hen terecht. Klik hier voor hun website.
 • Hulp bij vragen over wetten, regelingen en voorzieningen wordt geboden door het Sociaal Juridisch Steunpunt.
  Spreekuur: iedere dinsdag in de bibliotheek (Nieuwstraat 29) van 10.00 – 13.00 uur.
  Telefoonnummer: 0342-422937

En verder ….

  • BoodschappenPlusbus
   Samen als senioren een uitstapje maken naar een grote stad, een museum of bezienswaardigheid.
   Op maandag- en donderdagmorgen tussen 9.00 en 12.00 uur kunt u contact opnemen via telefoonnummer 0342-745845.
   E-mailen kan ook: bpb@welzijnbarneveld.nl
  • Adviesraad Sociaal Domein Barneveld
   (vroegerWMO-raad): http://www.asdbarneveld.nl/
  • Wijkbeheerder namens de Woningstichting: Wilco Polhout
   Kantoor: Lobeliastraat 133
   Spreekuren: maandag en woensdag: 13:00 – 14:00 | dinsdag en donderdag: 9:00 – 10:00
  • Ontmoetingscentrum Bronveld
   Zonnebloemstraat 31, 3772 GR Barneveld. Tel: 0342-419810
   E-mail: info@bronveld.nl |  Website: www.bronveld.nl
   Er worden diverse activiteiten georganiseerd in Bronveld, die het zeer de moeite waard maken om eens een bezoekje te brengen. Kijk eens op de website.
  • Stichting Mijn tuin Jouw tuin
   Altijd op zoek naar moestuiniers, tuincoaches en tuineigenaren de wijk. Iedereen kan meedoen. Zie
   https://www.mijntuinjouwtuin.nl/ voor meer informatie.