Onze wijk

Een prachtige wijk met grote diversiteit aan culturen

In onze prachtige wijk Oldenbarneveld – Bloemenbuurt wonen mensen afkomstig uit allerlei culturen. Die grote diversiteit aan inwoners  en dat de wijk er door een grondige renovatie schitterend uit ziet, maakt onze wijk uniek. De foto’s spreken voor zich en via onze actieve pagina op Facebook delen we geregeld actuele informatie.

De sociale component in onze wijk

In 2018 hebben we een start gemaakt om middels een ambitieus plan te komen tot een Wijkplatform 2.0. Onder de werktitel “Oldenbarneveld? Dat zijn wij! Samen!” zijn veel gesprekken gevoerd en ideeën op tafel gekomen. Dit alles heeft geresulteerd in een Jaarkalender met diverse activiteiten en een projectvoorstel waarin zowel de structuur van het nieuwe Wijkplatform als de gewenste activiteiten als een begroting om die activiteiten ook qua budget daadwerkelijk mogelijk te maken zijn opgenomen. Het projectvoorstel heeft geleid tot voldoende budget tot 1 januari 2022.

De sociale component voor onze wijk wordt overigens ook professioneel ingevuld via het project In de Buurt. Welzijn Barneveld ondersteunt en stimuleert met ‘In de Buurt’ buurtbewoners om elkaar te ontmoeten en elkaar beter te leren kennen. Als mensen elkaar kennen begrijpen ze elkaar beter en respecteren ze elkaar sneller. Men is dan ook eerder bereid om anderen te helpen, wanneer het even niet lukt. Ons wijkplatform maakt deel uit van het netwerk van In de Buurt.

Ook heeft In de Buurt het Buurtbudget in beheer. Het Buurtbudget is een pot van € 20.000 waaruit allerlei ideeën van bewoners kunnen worden betaald. Als jij een mooi idee hebt wat bijdraagt aan de sociale samenhang in je straat of buurt,  maak je een kans op een bijdrage uit het Buurtbudget! Meer informatie over In de Buurt en het Buurtbudget kun je vinden via https://www.welzijnbarneveld.nl/in-de-buurt/

Omgevingszorg in onze wijk

Bij omgevingszorg moet je denken aan zaken als veiligheid, verkeer, overlast, slordigheid etc.  Al die dingen waar we als inwoners van de wijk dagelijks mee te maken hebben. Als Wijkplatform zijn we voor wat betreft de omgevingszorg de ogen en oren van de wijk:

  • signaleren
  • activeren

Het idee eind 2018 was om

  1. een perfect netwerk van mensen te bouwen
  2. signalen van ongenoegen, danwel wensen van mensen tijdig in beeld te krijgen
  3. die signalen om te zetten in actie, zodat knelpunten worden opgelost en we actief werken aan onze doelen

Alle ideeën zijn toen verzameld in een praatstuk, dat we levend houden door tekens te evalueren en – indien nodig – bij te sturen. Je vindt het onder deze link.

En jij? Ga jij ook meehelpen?

Wil je meedoen aan het nog verder verbeteren van de leefbaarheid van je wijk, meld je dan aan als actief lid bij ons Wijkplatform of één van de genoemde partijen.

Heb je ideeën of opmerkingen? Laat het je wijkplatform weten!