Jaarverslag 2020

2020 was een jaar waarin we een prachtig programma met actie en activiteiten hadden gepland. Helaas kon daarvan door de in maart uitgebroken Corona-pandemie vrijwel niets worden gerealiseerd. Dat betekent niet, dat er niets is gebeurd. Integendeel. In plaats van de geplande activiteiten hebben we andere dingen gedaan. Verderop een overzicht van het totaal, maar als hoogtepunten wil ik vooraf benoemen:

 1. Het tot stand komen van een nieuw Kernteam, inmiddels dagelijks bestuur (DB) genoemd van ons Wijkplatform

 2. Het samen met Moskee An Noer op 1 april uitgedeelde bloemetje aan de senioren bij ons bekend in de wijk

 3. Het bijzonder geslaagde Pleinfeest toen het wel kon wel kon op zaterdag 11 juli

 4. Het realiseren van een prachtig promotiefilmpje om onze mooie wijk ook positief in beeld te brengen

 5. De verdiepende gesprekken die we hebben gevoerd in de maanden augustus, september en oktober over de samenwerking in onze wijk tussen vrijwilligers van het Wijkplatform en Bronveld en de professionals van Gemeente, Welzijn, BeActive en CJG resulterend op 7 oktober in het vaststellen van het convenant ‘Samen voor Oldenbarneveld’

 6. De huis-aan-huis uitgezette en persoonlijk opgehaalde met veel respons opgehaalde enquête

Video 2020-promo.mp4

Plannen en ideeën voor 2020

 1. Maandag 10 februari: Eerste Wijkplatformavond Zie het verslag onder deze link.

 2. Zaterdag 21 maart: Landelijke Opschoondag: Kon helaas niet doorgaan ivm het corona-virus.

 3. Helaas kan ook de ‘spetterende muziek, dans en sportmiddag voor de jeugd’ op zaterdagmiddag 30 mei niet doorgaan ivm de aankondiging van de regering. Nodig waren: minimaal 6 vrijwilligers uit de wijk voor de organisatie. Die hadden gemeld, maar ….

 4. Woensdag 10 juni: Nationale Buitenspeeldag We zouden weer hulp krijgen van de Meerwaarde. Maar …. corona

 5. Helaas kon ook het Zomerpleinfeest met kraampjes en een kleedjesmarkt + Coverband Just Us niet doorgaan. Gelukkig konden we een alternatief Pleinfeest houden

 6. Donderdag 17 september: Tweede Wijkplatformavond ging ook ivm de aangescherpte Corona-maatregelen niet door.

 7. Zaterdag 12 december: Oldenbarneveld Winterfuif Gezellige afsluiter van 2020 met lekkere hapjes en drankjes. Voor jong en oud. Ging ook ivm de aangescherpte Corona-maatregelen niet door.

Wat vervolgens wél kon in corona-tijd!

In verband met het Corona-virus konden veel voorbereide plannen dus niet doorgaan. Erg jammer, maar … het betekende niet, dat we niets konden doen met en voor elkaar.

Hieronder een weergave van wat we allemaal wel hebben gedaan. Op onze Facebookpagina tref je meer foto’s, video’s en actuele informatie aan.

Deze Kerstkaart werd gemaakt door het WPF-kernteamlid Rico van Manen

In gesprek met elkaar!

Er kon in 2020 veel niet door het corona virus, maar via het convenant (zie verderop) is er weer een brug gebouwd tussen de wijk en Ontmoetingscentrum Bronveld en daar zijn we als Wijkplatform heel blij mee. Want daardoor hebben we nu twee plekken om elkaar te ontmoeten: Het Oldenbarneveldplein en Bronveld. Daarom was het nu (december 2020) het moment om als wijk met elkaar in gesprek te gaan over die twee ontmoetingsplekken.

Als Wijkplatform hebben we daarom boven getoonde Kerstkaart huis-aan-huis bezorgd met daaronder een kleine enquete.

We willen namelijk graag met zoveel mogelijk wijkbewoners in gesprek over in elk geval de gewenste nieuwbouw van Bronveld, (meer) speelgelegenheid bij Bronveld en herinrichting van het Oldenbarneveldplein. Samen met een aantal andere vrijwilligers uit de wijk en van Bronveld en enkele mensen van Welzijn Barneveld zijn de enquetes inmiddels ook persoonlijk weer opgehaald. Met voor ons zeer (positief) verrassende resultaten. We hopen in 2021 snel via deze Website, onze Facebookpagina, een Nieuwsbrief en een persbericht een goed overzicht te kunnen presenteren.

Convenant ‘Samen voor Oldenbarneveld”

7 oktober 2020 werd een heuglijke dag, want op die woensdag is met alle betrokken partijen een convenant vastgesteld, dat de samenwerking gaat borgen tussen alle op onze wijk betrokken partijen. Je vindt het aangenomen concept onder deze link. Wanneer de daadwerkelijke ondertekening door alle partijen gaat plaatshebben, is op dit moment nog niet bekend. De Gemeente is in de persoon van Gert Jan Kraan volop bezig om dit nog in 2020 gerealiseerd te krijgen. Later meer!

Schuldhulpverlening is kaart gebracht

Corona brengt steeds meer mensen ook financieel in problemen. Daarom vinden wij het fantastisch, dat de organisaties die je kunnen helpen nu in kaart zijn gebracht.

Samen de wijk schoon

Met de bovenstaande zeven volwassenen wijkbewoners en één jongen hebben we op zaterdag 19 september de hele wijk af kunnen maken wat opschonen betreft. Gerald, Gerrit en een andere onbekende wijkbewoner hadden al enorm veel voorwerk gedaan. De Turkse kapper zorgde opnieuw voor een lekker kopje koffie. Suleyman Car van Serhad en van der Zee voor koeken, chocolademelk en bananen. De Marokkaanse moskee An Noer voor heerlijke soep, donuts en worstebroodjes. En de gemeente Barneveld voor een kar vol spullen, waarmee we ook het afval weer meteen konden afvoeren. Met elkaar hadden we een heel geslaagde en gezellige morgen. Omdat het enorm meeviel, wat we dit keer aan afval aantroffen, willen we al onze wijkbewoners bedanken voor het schoonhouden van ons aller Oldenbarneveld.

Zaterdagmiddag 11 juli: Pleinfeest!

Door de corona-versoepelingen per 1 juli mochten we van de gemeente Barneveld een prachtig Pleinfeest organiseren. Op zaterdagmiddag 11 juli was het zover. ’s Morgens bij het opzetten van marktkramen en partytenten scheen de zon. Het beloofde een prachtige dag te worden. Rond 12.00 uur begon de lucht te betrekken en vervolgens begon het te regenen. Zou het dan toch nog misgaan? Gelukkig klaarde het weer op en vanaf 14.00 uur konden we genieten van

lekkere muziek, sportief spelende kinderen, heerlijke hapjes en prachtig weer.

 1. Voor de jongeren ZONDER anderhalve meter beperking: DJ Melvin en Voetbalschool Skils2Goals.

 2. Voor de volwassenen MET anderhalve meter afspraak: kraampjesmarkt met lekkere zelf klaargemaakte hapjes + gezellig terras met stoelen en tafels.

Eigenlijk een soort samenstelling van de pleinfeesten die we wel hadden voorbereid, maar die eerder niet konden. Een paar foto’s om de fantastische sfeer nog even na te beleven:

Spelbus 2 x per week in onze wijk!

Vanaf nu is de Spelbus van BeActive in onze wijk

 • op donderdagavond om 18.15 uur bij het speelveld aan de Brummelkamperweg

 • op vrijdagmiddag om 15.30 uur bij het speelveld achter Bronveld


video LB1 bijgewerkt.mp4

Nadenken over het klimaat in de wijk

Binnen het Kernteam van ons WPF en het Wijkteam met professionals van Woningstichting, Elan en de Gemeente Barneveld hebben we nagedacht over veel meer groen in onze wijk in combinatie met het welzijn van jullie allemaal, de wijkbewoners.

Maandag 18 mei stond er een artikel over in de Barneveldse Krant en diezelfde avond hebben Gerald Kersjes en Willem Massier vanuit ons Kernteam gesproken met Lokaal Belang (zie ook het filmpje).

Naar integraal groenbeleid

Op dinsdag 12 mei heeft voorzitter Willem Massier telefonisch contact gehad met Henri Buitenhuis van de Christen Unie. Op maandag 25 mei hebben Gerald Kersjes en Willem met de CDA-fractie gesproken. Net als Lokaal Belang is ook de CDA-fractie duidelijk bereid om met ons mee te denken en te helpen om ‘integraal groenbeleid’ in onze wijk op de agenda te krijgen en te houden.

Inmiddels heeft op basis van de notitie ‘Daarom integraal groenbeleid‘ (inclusief foto’s) een heel prettig gesprek met wethouder Van den Burgwal op 2 juni virtueel plaatsgevonden. Daar hebben we besproken, wat je onder deze link vindt.

Kortom: Integraal groenbeleid vinden wij heel belangrijk voor ons plein en de straten in onze wijk. En we hopen, dat we in onze wijk veel mensen gaan vinden die daar SAMEN met het Kernteam de schouders onder willen gaan zetten.

Video Welzijn BeActive Zonnebloemstraat.mp4

Bewegen op muziek voor senioren

Een idee van een wijkbewoner (de 81-jarige Regina Ramaker van de Zonnebloemstraat) werd via het Wijkplatform ontwikkeld tot een heel gave actie: Op woensdag 29 april waren Welzijn Barneveld en BeActive voor de eerste keer aanwezig bij de seniorenflat aan de Zonnebloemstraat. Met muziek uit ‘die goeie ouwe tijd’ hebben diverse ouderen een leuke tijd gehad met volop beweging.

Flyer met adressen

In de laatste week van april hebben we huis-aan-huis een flyer rondgebracht met op de achterkant veel adressen waar hulp in Corona-tijd gevraagd kan worden. (De voorkant heeft een mooie achtergrond gemaakt door wijkbewoner Rico van Manen!) We hebben echter nog een paar honderd over. Dus vragen we ons af: hebben we misschien per ongeluk een paar straten overgeslagen? Te melden bij wijkplatformoldenbarneveld@gmail.com

Bloemetje + Kaartje met telefoonnummers voor onze senioren

In het kader van #SamenSterktegenCorona hebben de ouderen in de wijk Oldenbarneveld op 1 april een bloemetje + kaartje gekregen namens de Marokkaanse Moskee An-Noer en het Wijkplatform Oldenbarneveld. Op het kaartje een persoonlijke boodschap en twee telefoonnummers. Zo, dat onze ouderen weten, dat we hen niet zijn vergeten en dat ze altijd een beroep op ons kunnen doen in deze moeilijke tijd.

Video Bloemenactie-FHD.mp4

Posteractie: #SamenSterkTegenCorona

Op donderdag 26 maart boden de Barneveldse Krant en de huis-aan-huis krant paginagroot deze beide posters. Knip uit en vul in wat voor jou van toepassing is en hang die poster dan voor je raam.

Zo kunnen we elkaar als buurtgenoten op een handige manier helpen door opnieuw een geweldige actie van onze BDU.

Misschien ook het goede moment om een (proef)abonnement af te sluiten op de Barneveldse Krant. Door het wegvallen van veel advertenties heeft onze belangrijke lokale nieuwsvoorziener het heel zwaar. En we willen onze krant toch niet kwijt?

Nieuw Kernteam voor het Wijkplatform

In 2018 begonnen Marije van den Brink en Willem Massier samen aan een nieuwe start van het Wijkplatform Oldenbarneveld. Marije is inmiddels getrouwd en verhuisd naar een andere plaats. Begin 2020 werd een nieuw Kernteam gevormd met onderstaande personen. Met als subthema’s Schoon, Veilig en Plezierig gaan we verder met wat er in 2018 en 1019 reeds werd bereikt.

Wijkplatform Kernteam: Linksboven:Rico van Manen, daarnaast René Jansen, dan Gerald Kersjes. Linksonder: Nicole van de Pol, daarnaast Willem Massier (voorzitter tot 1-1-2022) en tenslotte Johan Honders

Heb jij ook ideeën?

Ze zijn van harte welkom. Als je zelf ook zorgt voor voldoende mensen voor de organisatie, is de kans heel groot, dat we je helpen.

Opgeven om mee te helpen is mogelijk via het 06-nummer van de voorzitter: 0642-706390 kan je bellen, SMS-en of WhatsAppen. Moet je natuurlijk wel je naam en liefst ook je mailadres opgeven.


Liever opgeven per mail? Dat kan natuurlijk ook via wijkplatformoldenbarneveld@gmail.com Of via een briefje in de bus? Ook dat kan op één van de volgende adressen:

 • Nicole van de Pol (Zonnebloemstraat 28)

 • Rico van Manen (Lobeliastraat 82)

 • René Jansen (Oldenbarnevelderweg 32)

 • Gerald Kersjes (Hortensiastraat 56)