Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Oldenbarneveld? Dat zijn wij! Samen!

Op deze homepage plaatsen we gebeurtenissen of aankondigingen daarvan.

24 september: Een heel bijzonder wijkfeest

Waar: Oldenbarneveldplein
Tijd: 13.00 - 16.30 uur
Wat:

 • Kleedjesmarkt

 • Zelfgemaakte lekkernijen

 • Gratis koffie, thee, water en fris

 • Springkussen voor de jeugd tot 12 jaar

 • Pannaveld gerealiseerd door het team van Be Active & Creative

 • Muziek door de Wijk-band Just Us, Norman Clement en DJ Opa Nelis

 • Elkaar ontmoeten

Bijzonderheid: De Dorpendeal wordt bijna officieel!
Dit is een samenwerkingsverband van Gemeente, Provincie, Wijkplatform Oldenbarneveld, Ontmoetingscentrum Bronveld, Welzijn Barneveld, Woningstichting en Be Active & Creative. De Dorpendeal gaat over alle projecten in de wijk om 'Oldenbarneveld? Dat zijn wij! Samen!' handen en voeten te geven. Belangrijkste onderdeel is dat hiermee de financiering van de herinrichting van het Oldenbarneveldplein bijna rond is. Deze middag komen de heren Van Daalen (onze wethouder) en Van 't Hoog, gedeputeerde van de provincie Gelderland op bezoek. Spannend!!

Bemoedigend bloemetje


Woensdagmiddag 7 september 2022 werden John en Regina Ramaker, aan de Zonnebloemstraat in onze wijk, verrast met een bloemetje van het Wijkplatform.

John is ernstig ziek. Om hem en zijn vrouw in deze tijd wat op te beuren, kregen ze dit mooie boeket.


Het buurtbloemetje willen we graag vaker bezorgen. Weet jij ook iemand bij jou in de buurt die voor zo'n bemoedigend bloemetje verdient? Meldt het bij ons Wijkplatform. Op Facebook kun je dit volgen.
Want 'Oldenbarneveld? Dat zijn wij! Samen!'

17 september: Opschoonmiddag

Voor de eerste keer niet 's morgens maar 's middags van 14.00 - 15.30 uur.

We startten weer op het Oldenbarneveldplein. Met in totaal zes volwassenen en zes kinderen hebben we onze wijk weer een stukje schoner gemaakt. Het zou wel fijn, wanneer kinderen en volwassenen meer gebruik maken op het plein van de aanwezige vuilnisbakken.

25 juni 2022

Wat een heerlijk
Wijkfeest!

Er zou dit jaar geen rommelmarkt zijn,
maar sommige wijkbewoners kunnen niet goed lezen en
dachten aan de poster gezien te hebben,
dat ze wel met een kleedje mochten gaan.
We hebben het zo gelaten.
Ook
de bus van de Leefbaarheidsalliantie was er en
natuurlijk
de mensen van het Wijkplatform om je te informeren
over de stand van zaken in verband met de vernieuwingen aan het plein.
BeActive&Creative had heel
leuke activiteiten (sportief en creatief)

georganiseerd voor de kinderen en jongeren uit de wijk.


Er waren stands met
Marokkaans, Turks, Hindoestaans en Syrisch eten,
wat je mee kon nemen naar huis, maar ook
op het plein kon opeten aan één van
de
gezellige tafels met banken.

Het feest was van
13.00 - 16.00 uur

Met elkaar hadden we op een geweldig gaaf feestje.
Want

BeActive&Creative heeft jou (12 - 24 jaar) nodig

BeActive & Creative is regelmatig actief in onze wijk voor kinderen en jeugd met activiteiten. Soms gaat dat heel goed, soms gaat het minder goed dan verwacht, of kunnen dingen beter.

Daarom willen ze graag van jullie (jongeren van 12-24 jaar) in Oldenbarneveld zelf horen welke leuke of creatieve ideeën jullie hebben voor onze wijk.

Met die ideeën kan BeActive & Creative dan weer aan de slag:

 • bestaande activiteiten evt aanpassen

 • evt aanbieden van nieuwe activiteiten

 • meenemen bij plannen rondom Oldenbarneveldplein of Bronveld

 • enz...

Opschoondag Oldenbarneveld

Jong en oud hielpen op zaterdag 17 maart mee aan de Landelijke Opschoondag in Oldenbarneveld.

En uiteraard was er ook een moment om samen wat te drinken.

Oproep aan onze mede wijkbewoners: bijna al het zwerfafval dat gevonden werd, hoorde thuis in een afvalbak.....

Prachtig artikel over de Kidsmiddag

In de Barneveldse Krant van zaterdag 8 januari 2022 stond onderstaand prachtige artikel met wijkbewoonster Lisa Jubber over de Kidsmiddag van BeActive & Creative in Bronveld op maandagmiddag.

Elkaar helpen, iets aanbieden of .....

Hulp vragen, iets aanbieden, op zoek zijn naar iets. Allemaal zaken die je vroeger via het Prikbord in een buurtwinkel deed. Daarom is er een heel eenvoudig Prikbord op de website voor onze wijk gezet. Je hoeft er niet voor in te loggen en je hoeft ook nergens lid van te worden. Het is wel voor iedereen - dus ook kinderen - in de wijk beschikbaar. En natuurlijk gaan we onprettige dingen verwijderen.

>> Prikbord voor Oldenbarneveld

Samen eigenaar van onze leefomgeving

De jongerenwerkers van BeActive/Creative zijn begonnen om eens te peilen hoe de kinderen en jongeren in onze wijk daar naar kijken. Of ze begrijpen, dat samen in een wijk wonen, spelen en leven ook betekent, dat we samen voor de wijk verantwoordelijk zijn.

De op onze wijk betrokken partijen hebben samen op 10 maart 2021 het convenant 'Samen voor Oldenbarneveld' ondertekend, dat de samenwerking gaat borgen. Op het WIjkfeest van 2 oktober zal het aan de pers worden gepresenteerd.

Het convenant staat onder deze link.

Barneveldse Krant 27-2-2021

Plannen voor 2022

Natuurlijk weten we nog niet, hoe één en ander gaat verlopen, maar we zijn samen met onze partners Welzijn, BeActive en Bronveld toch alvast een activiteitenplan aan het maken. Zie hier alvast de voorlopige plannen.

Heb jij ook ideeën?
Ze zijn van harte welkom.

Opgeven om mee te helpen is mogelijk via wijkplatformoldenbarneveld@gmail.com

Of via een briefje in de bus? Ook dat kan op één van de adressen van de Kernteamleden

Kernteam + Dagelijks Bestuur

 • Jetze Baas (Zonnebloemstraat 28) is voorzitter en contactpersoon voor algemene zaken en het thema 'Veilig' (tevens lid DB)

 • Gerald Kersjes (Hortensiastraat 56) is contactpersoon voor het Oldenbarneveldplein, PR en meer groen in onze wijk (tevens lid DB)

 • Johan Honders (Narcissenstraat 5) (tevens lid DB)

 • Rico van Manen (Lobeliastraat 82) is contactpersoon voor het thema 'Plezierig'

 • René Jansen (Oldenbarnevelderweg 32) is contactpersoon voor het thema 'Schoon'

En jij? Ga jij ook meehelpen?

Wil je meedoen aan het nog verder verbeteren van de leefbaarheid van je wijk, meld je dan aan als actief lid bij ons Wijkplatform of één van de genoemde partijen.

Heb je ideeën of opmerkingen? Laat het je wijkplatform weten!