Sociale Kaart

Op deze pagina vind je adressen, die je kunnen helpen om snel met de juiste mensen in contact te komen.

Wijkboek
Oldenbarneveld

Ons Wijkboek is bedoeld om elkaar als bewoners en (professionele) werkers te leren kennen en elkaar te herkennen, wanneer we elkaar in onze mooie wijk ontmoeten. Daarom van harte uitgenodigd om iets over jezelf te vertellen.
Via het vergrootglas rechtsboven de pagina kun je zoeken dwars door de hele site op alle losse woorden. Zo vind je op naam, maar ook op beroep en op elk 'sleutel'woord.

Ontmoetings-centrum Bronveld

Zonnebloemstraat 31, 3772 GR Barneveld. Tel: 0342-419810
E-mail:
info@bronveld.nl
Er worden diverse activiteiten georganiseerd in Bronveld, die het zeer de moeite waard maken om eens een bezoekje te brengen. Kijk eens op de website via een klik op het logo.

Mijn tuin Jouw tuin

Stichting Mijn tuin Jouw tuin
Altijd op zoek naar moestuiniers, tuincoaches en tuineigenaren de wijk. Iedereen kan meedoen. Zie de website door te klikken op het logo voor meer informatie.

Hulp bij schulden (1)
Gemeente

Voor hulp bij schulden biedt de Gemeente Barneveld een dienstverlening. LET OP! Hier kan je ook terecht als je NU nog GEEN schulden hebt, maar binnenkort financiële problemen verwacht, doordat je bijvoorbeeld je baan gaat verliezen.

Om vroegtijdig hulp bij schulden te kunnen bieden en daarmee erger te voorkomen werkt de Gemeente Barneveld samen met o.a. de Woningstichting Barneveld, energieleveranciers, zorgverzekeraars etc. betaalachterstanden optreden.

De Gemeente bezoekt betrokkenen vervolgens samen met Elan.

Klik op het logo voor de pagina met alle informatie.

Hulp bij schulden (2)
Diaconaal netwerk


Vijftien diaconieën van kerkgemeenschappen in de gemeente Barneveld werken samen om iedereen in de gemeente Barneveld te kunnen helpen bij veel zorg- en hulpvragen. Men helpt ook thuis bij uw administratie.

Klik op het logo voor de pagina met alle informatie.

Hulp bij schulden (3)
Sociale schuldhulp-verleningskaart

Schulden hebben is heel vervelend. Gelukkig zijn er veel mensen die je willen helpen.

Via een klik op de kaart kun je hen bereiken.

Hulp bij schulden (4)
Elan Barneveld

Een fijne woning waar je je thuis voelt. Een prettige baan. En voldoende geld om van te leven. Dit is niet voor iedereen vanzelfsprekend. En als je niet oppast, ontstaat er een sneeuwbaleffect. Want als je zorgen hebt over werk of geld, dan geeft dat ook problemen thuis. Herkenbaar? Niets doen is geen oplossing! Wij helpen je graag. Samen vinden we de oplossing voor jou en je huisgenoten.

Via een klik het logo bereik je de website.

Hulp bij schulden (5)
Valleidialoog

Binnen ValleiDialoog werken bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties samen, als gelijkwaardige partners binnen de lokale aan­pak van deze schulden- en armoedeproblematiek.

Via een klik het logo bereik je de website.

Servicepunt Sociale Ondersteuning

Hiermee kun je zelf nagaan of je recht hebt op één van de regelingen voor inwoners van de gemeente Barneveld met een laag inkomen.

Klik op het logo voor de pagina met alle informatie.

Minima regelingen

De Gemeente Barneveld biedt voor haar inwoners (gedeeltelijke) vergoedingen voor schoolkosten, computer, printer, sport, cultuur, zwemles en zomer-zwemabonnement.

Klik op het logo voor de pagina met alle informatie.

Sociaal Juridisch Steunpunt Barneveld

Hulp bij vragen over wetten, regelingen en voorzieningen wordt geboden door het Sociaal Juridisch Steunpunt.
Spreekuur
.
Telefoonnummer: 0342-422937

Klik op het logo voor de pagina met alle informatie.

Sociaal Advocaat Wim Vahl Barneveld

Gefinancierde rechtsbijstand (pro deo) en rekening houdend met uw inkomen en omstandigheden.
"Een advocaat met een hart!" volgens een fan.
Telefoonnummer: 0342-422
531

Klik op het logo voor de pagina met alle informatie.

Centrum voor Jeugd en Gezin

Het Centrum voor jeugd en Gezin Barneveld ondersteunt iedereen met vragen over opvoeden en opgroeien

Klik op het logo voor de website van het CJG.

Contactgegevens Wijkplatform

Welzijn Barneveld

Welzijn Barneveld biedt maatschappelijke ondersteuning aan vrijwilligers, mantelzorgers, senioren, volwassenen en jongeren. Je kunt via Welzijn Barneveld bijvoorbeeld gebruik maken van AutoMaatje, deelnemen aan leuke activiteiten of aan de slag gaan als vrijwilliger.

Meer informatie of vragen? Neem gerust contact op met 0342-745004 of info@welzijnbarneveld.nl

Alle diensten op een rij vind je snel op de pagina via een klik op het logo.

Voedselbank 'Hulp aan Elkaar'

Biedt hulp aan inwoners van de gemeente Barneveld die door omstandigheden zelf onvoldoende kunnen voorzien in hun eerste levensonderhoud. Deze tijdelijke ondersteuning bestaat uit voedsel- en kledinghulp.

Naast deze praktische ondersteuning biedt men ook een luisterend oor en verwijzen we daar waar mogelijk en noodzakelijk door naar de andere hulporganisaties en instellingen binnen de gemeente.

Klik op het logo voor alle overige informatie.

Advies over zorg, wonen, welzijn en financiën voor senioren

Dit wordt geboden door de ouderenadviseur Alette van der Hoef Voor meer informatie, vragen of het maken van een afspraak kun je contact opnemen met de ouderenadviseur Alette van der Hoef via 0657207673

Wijkbewoners kunnen iedere dinsdag van 10.00- 13.00 langskomen met vragen bij het inloopspreekduur bij de Bieb in het dorp. Daar zal de ouderen adviseur ook aanwezig zijn.

Zie ook de pagina via een klik op het logo 'MEE'.

Taalhuis Barneveld

Beter leren lezen, schrijven of rekenen?
Taalhuis Barneveld
helpt als je graag. Ook bij werken met de computer kun je bij hen terecht.

Klik op het logo voor de website.

Seniorenweb

Beter leren omgaan met een computer?
Computers zijn super handig. Tenminste ... als je er één hebt en als je weet, hoe hem te gebruiken. Seniorenweb kan je enorm helpen.

Klik op het logo voor de website.

Sociale Kaart Veiligheid en Welzijn

Telefoonnummers, mailadressen en websites op het gebied van Veiligheid en Welzijn zijn samengebracht op de sociale kaart van Stimenz. Via deze link kun je de PDF downloaden en printen.

Niet Pluis?

Kom in actie!

Kwetsbare mensen zijn niet altijd in beeld bij de juiste hulpverleners. Ze komen eenmalig of structureel in de problemen en raken de grip op het leven kwijt. Elkaar in het oog houden, beseffen wanneer iemand hulp kan gebruiken is voor iedereen belangrijk.

Via een klik op het logo vind je een kaart die helpt je om signalen te zien en waar je terecht kunt.

Verslavingszorg in de regio

Op dit moment zijn er binnen ZorgkaartNederland 14 instellingen voor verslavingszorg rond Barneveld bekend.
Het gemiddelde cijfer van alle instellingen voor verslavingszorg rond Barneveld is een 8.8 op basis van 870 waarderingen.

Klik op het logo

Buurt-bemiddeling

Op maandagavond 4 februari 2019 was Henk van Veldhuizen, projectcoördinator Buurtbemiddeling onze gastspreker tijdens de Wijkplatformavond. Voor meer informatie inclusief een leuk animatiefilmpje surf je naar de pagina via een klik op de foto van Henk.

Stichting Present

Professionele hulpverleners die hulpvragers ondersteunen (bijvoorbeeld icare, elan, bemoeizorg, leger des heils enz.) kunnen bij Stichting Present een hulpvraag neerleggen.

Vrijwilligers (zowel individu als groep) kunnen zich aanmelden op de site.

‘Whats up Oldenbarneveld’

Om snel verdachte situaties te melden bij de politie is er de WhatsAppgroep ‘Whats up Oldenbarneveld’ .
Coördinator van en dus aanmelden bij
deze WhatsAppgroep: Martine Breugem,
e-mailadres:
martinebreugem@gmail.com

Alarmnummer 112

Voor spoedeisende hulp bij direct levensbedreigende situaties of wanneer je getuige bent van een misdrijf.
Ook bijvoorbeeld als
je een serieus verdachte situatie ziet!

Alarmnummer 09008844

Het nummer 0900-8844 is hét landelijke servicenummer van de politie. Met dit nummer kun je bellen voor al je niet-spoedeisende vragen of problemen.

Wijkagent + BOA

Marco Kramer is sinds 1 april 2021 wijkagent in onze wijk Oldenbarneveld.
Te bereiken via het algemene politienummer
0900-8844 of door een contactformulier invullen op www.politie.nl. Je kunt hem ook gewoon aanspreken als hij in onze wijk is.

De BOA van onze wijk heet Theo van de Brug. Je kunt hem bereiken via het centrale mailadres (info@barneveld.nl) en telefoonnummer (14 0342) bij de gemeente. In dringende gevallen kan ook 's avonds en in het weekend gebeld worden naar 0900-8844. Daarbij doorgeven of de melding bedoeld is voor de politie of handhaving. Je kunt Theo ook volgen via Instagram op handhaver_theo

Je kunt Theo ook bereiken via de MijnGemeente App.

Klachten, verbeterpunten, reparaties in de wijk etc.

Melden bij de Gemeente Barneveld via tel. 14 0342

Inclusief foto’s kan het nu ook via de nieuwe gratis MijnGemeente APP.

Of via deze websitepagina van de Gemeente. Op klachten van bewoners wordt gereageerd via de Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA’s).

Wijkbeheer Woningstichting

De beheerder van alle huurwoningen van de Woningstichting is Wilco Polhout
Ka
ntoor: Lobeliastraat 133
Spreekuren: maandag en woensdag: 13:00 – 14:00 | dinsdag en donderdag: 9:00 – 10:00

Klik op het logo hiernaast voor de website van de Woningstichting.

Over de Ramadan en het Suikerfeest

In onze wijk wonen mensen van allerlei culturen. Daaronder ook moslims. En voor hen is de ramadan heel belangrijk. Omdat er veel onbegrip is bij niet-moslims over wat de ramadan eigenlijk is, vind je een korte uitleg via een klik op het beeld.

Adviesraad Sociaal Domein Barneveld

De Adviesraad Sociaal Domein (ASD) is vanaf 1 januari 2015 de opvolger van de Wmo-raad. De ASD bestaat uit Barneveldse burgers die affiniteit hebben met het sociaal domein en betrokken zijn bij hun doelgroep.

Klik op het logo hiernaast voor de website.