De Ramadan is de negende maand in de Islamitische maankalender en verschuift daardoor – net als bij de christenen bij pasen het geval is – elk jaar op basis van de maan. In deze vastenmaand wordt tussen zonsopgang en zonsondergang niet gegeten, gedronken of gerookt. Ook andere vormen van genot zijn verboden. Zo worden lichaam en geest gereinigd.

Maar het vasten draait niet alleen om dingen die niet mogen; er wordt in deze periode extra aandacht besteed aan verdraagzaamheid, liefdadigheid en saamhorigheid. Volgens de islam leert vasten jezelf te bedwingen en kan het eigenschappen aanleren als discipline, uithoudingsvermogen en vooral zelfbeheersing. Zo kan je als mens leren de baas te zijn over begeerten en lusten. Verder helpt het hen om het inlevingsvermogen in de armen versterken en het respect in de medemens en God vergroten. Een onderdeel daarvan is de zakaat, net als de ramadan één van de vijf zuilen van de islam. Zakaat is het geven van financiële hulp aan armen. Het is een gewoonte om de zakaat tijdens de vastenmaand te geven.

Elke dag die men vast, wordt als een overwinning gezien.

Uit deze korte samenvatting kunnen we een aantal dingen opmaken:

  1. voor onze islamitische wijkbewoners is deze periode een bijzondere tijd van inkeer. Daarom wordt er veel gebeden.

  2. het is ook een tijd van saamhorigheid. Dáárom komen velen in de avonduren samen op het Oldenbarneveldplein.

  3. elke dag wordt er na het vasten natuurlijk wel gegeten en gedronken. Die dagelijkse maaltijd heet Iftar. Daarom organiseert onze jongerenwerker Novel Aaloul (lange tijd zelf ook wijkbewoner en dagelijks actief voor Be Active) elke avond tot in de nacht in Villa29 allerlei activiteiten, want jongeren die ’s avonds laat pas mogen eten, zitten daarna natuurlijk vol energie. Dan gaan ze dus nog niet naar bed, maar blijven ze nog een paar uur wakker. Voorheen leverde dat nog weleens klachten op vanuit de buurt. De activiteiten geven de jongeren gelegenheid om elkaar te zien. Ze hoeven ook niet meer rond te hangen in de wijk.
    Overigens is deze activiteit niet alleen toegankelijk voor moslimjongeren. Dus weet je van harte welkom.

De ramadan wordt afgesloten met het Suikerfeest, dat wordt gevierd met familie en vrienden. Wie meer wil weten over de Ramadan, alle andere Islamitische feesten en de feesten van andere godsdiensten en algemene feestdagen, verwijs ik naar de speciale pagina op de website van de Wereld Feesten Almanak.

Namens het Wijkplatform wensen we onze Islamitische wijkgenoten en buren een gezegende ramadan (‘Ramadhan Moebarak’).

Het Suikerfeest is de islamitische feestdag waarop het einde van de vastenmaand Ramadan gevierd wordt. Je leest er meer over op Wikipedia

Extra links met meer informatie:

Willem Massier
Voormalig voorzitter Wijkplatform Oldenbarneveld.