2021

Op deze pagina

 1. Eerst de dit jaar doorlopend op de agenda staande activiteiten.

 2. Daarna de geplande activiteiten. Wanneer gerealiseerd meteen een verslag - waar mogelijk - in beeld en tekst.

 3. Onderaan de pagina vind je de links naar wat we in 2018, 2019 en 2020 hebben gedaan.In 2021 doorlopend op de agenda

Praten over en werken aan de vergroening en herindeling van het Oldenbarneveldplein

Praten over en werken aan de nieuwbouw van Bronveld. Eerste enquete is aan ongeveer 100 belangstellenden gestuurd en door ongeveer 50% ingevuld. Een werkgroep met alle convenantpartijen is bezig om aan de nieuwbouw invulling te geven.

Eind 2021 kwam het definitieve bericht, dat Bronveld inderdaad vanaf de grond opnieuw zal worden opgebouwd. We feliciteren onze partners van Bronveld van harte met dit geweldige bericht. Dat ook de Voedselbank in het ontwerp meegenomen wordt, is een extra cadeau.

Zoooo belangrijk voor de verdere uitbouw van de sociale cohesie in de wijk!

Praten en werken aan eigenaarschap van onze leefomgeving. Waar gaat dit over en wat doen we eraan?

Contact zoeken met Ruimzicht en De Rozelaar om te onderzoeken in hoeverre we hen ook bij de wijk kunnen betrekken en andersom.

Praten over en werken aan speelplekken / spelkast bij Bronveld en speelplek voor allerkleinsten in de strook Ruimzicht.

Praten met de gemeente over en werken aan de verkeersveiligheid in de Anjelierstraat (is gerealiseerd, zie verderop), de Hortensiastraat en de Begoniastraat.

Praten met de gemeente praten over en werken aan een betere afwatering in de Azaleastraat.

Bewegen voor ouderen op elke tweede en vierde maandag van de maand

Pannatoernooi

op het pannaveldje aan de Narcissenstraat in de Voorjaarsvakantie

  1. 10.00 – 12.00 uur: pannatoernooi voor kinderen van 8 t/m 12 jaar

  2. 12.00 – 13.00 uur: pannatoernooi voor jongeren van 13 t/m 16 jaar

Speciaal BeActive programma

vanaf dinsdag 2 maart

   • elke dinsdagmiddag 15.30 – 16.45 uur op het asfaltpleintje bij de Begoniastraat

   • elke vrijdagmiddag 15.30 – 16.45 uur tot de mei-vakantie op het grasveldje aan de Brummelkamperweg. Na de mei-vakantie verhuist de sport- en spelbus naar het grotere grasveld achter Bronveld. Alle kinderen uit de wijk zijn GRATIS van HARTE WELKOM!

Ondertekening Convenant op 10 maart

Een fantastisch moment dat door corona helaas virtueel moet worden gehouden. Je leest meer over het convenant in het Jaarverslag van 2020.

De ondertekening krijgt nog een officieel tintje tijdens het Wijkfeest op zaterdag 28 augustus.

Nieuwbouw Bronveld?

Eind 2020 hebben we huis-aan-huis een enquete gedaan. Op basis van de resultaten hebben we daarna nog twee keer een enquete gedaan. Die tweede en derde keer alleen bij wie zich had opgegeven. Voor ofwel de herinrichting van het Oldenbarneveldplein ofwel de gewenste nieuwbouw van Bronveld.

Inmiddels zijn we weer een paar stappen verder.

Voor wat betreft het plein houden we jullie vanaf nu op de hoogte via een speciale pagina.

Voor wat betreft Bronveld verzamelt een andere werkgroep de input vanuit de wijk én organisaties momenteel voor een functietabel, zodat overzichtelijk duidelijk wordt, wat er is gewenst en welke ruimten dan wanneer noodzakelijk zijn.

Nationale Opschoondag

op zaterdagmorgen 20 maart van 9.00 – 12.00 uur

  1. Wat een enorme opkomst aan vrijwilligers!

  2. Wat een geweldige sfeer!

  3. Wat een opbrengst!

  4. Wat een fantastische ondersteuning van wijkpartners!

  5. Wat een heerlijk weertje!

Wijkschouw rond tuintjes en de openbare ruimte

op woensdagmiddag 14 april van 14.00 – 16.00 uur

   • Vier wijkbewoners (waarvan twee uit het Kernteam van het Wijkplatform), twee medewerkers van de gemeente Barneveld en de wijkbeheerder van de Woningstichting trokken samen de wijk door.

   • Wat deden ze onderweg als ze zaken zagen in / rondom tuinen die met (on)veiligheid of verboden zaken te maken hebben:

    1. foto maken

    2. notitie maken

    3. onderweg geconstateerde zaken achteraf overleggen met BOA of met politie en/of Woningstichting of BOR

   • Na de schouw komt er natuurlijk een vervolg. Door Woningstichting en/of Gemeente en/of BOA ook mee te nemen:

    • waar dingen niet goed gaan

    • met wie er een gesprek moet gaan plaatsvinden

    • wat vervolgens een oplossingsrichting kan zijn

Wijkplatformavond 17 mei definitief afgelast!


Helaas hebben we als Kernteam van het Wijkplatform moeten besluiten om de reeds 3 keer uitgestelde Wijkplatformavond opnieuw af te gelasten in verband met corona.

Deze keer geen nieuwe datum in juni of juli, omdat we begin september al de volgende WPF-avond en omdat we de komende maand(en) ook hopen verder met elkaar in de wijk in gesprek te kunnen rond het Oldenbarneveldplein.

Nationale Buitenspeeldag op 9 juni

Op woensdagmiddag 9 juni werd vanaf 14.30 uur op de centrale speelplekken aan de Begoniastraat en de Brummelkamperweg de Nationale Buitenspeeldag georganiseerd. Een werkgroep van het Wijkplatform heeft de speelmiddag ook voor dit jaar weer perfect voorbereid. Klik hiernaast voor een kort filmpje.

Buitenspeeldag 2021.mp4
VIDEO-Bewegen voor senioren 2021-06-15 Brummelkamperweg.mp4

Bewegen voor senioren

Een prachtig initiatief van BeActive en Welzijn Barneveld in coronatijd ontstaan na een vraag van de 81-jarige Regina Ramaker uit onze wijk. U kunt meedoen op de parkeerplaats bij de flat aan de Zonnebloemstraat of op het grasveldje aan de Brummelkamperweg.

Voorleesmomenten Taalhuis van start!

Op donderdag 23 september zijn in Bronveld de voorleesmomenten van start gegaan. 'Laaggeletterd' zijn is niet jouw fout, maar veroorzaakt bij hem/haar wel heel veel problemen als je ermee te maken hebt.

Wist je bijvoorbeeld, dat 50% van alle mensen met schulden laaggeletterden zijn?

Hoe geweldig is dus een initiatief als het Taalhuis.

Klik op het plaatje hiernaast of hierboven (mobiel) voor meer informatie.

Nationale Burendag

WCUD en Buurtbrunch

Op 25 september werd in het kader van de landelijke Burendag een geweldige Buurtbrunch georganiseerd door Bronveld in samenwerking met Welzijn Barneveld. Alle wijkbewoners waren uitgenodigd. Het werd heel erg gezellig en lekker.


Vóór de brunch werd van 9.00 - 10.30 uur door een groep wijkbewoners de wijk weer eens opgeschoond in het kader van de World CleanUp Day.


-

Wegversmalling en drempel

Met als doel snelheidsremming is vlak voor het wijkfeest na overleg met de bewoners van de Anjelierstraat een wegversmalling met drempels aangebracht. Natuurlijk beseffen we dat daarmee de moedwillige hardrijders niet helemaal dat hardrijden zullen laten, maar er gaat in elk geval een afremmende werking vanuit, zoals dat ook met het vorig jaar aangebrachte drempelplateau in de Lobeliastraat is gebeurd.

Vanuit het Wijkplatform zijn we nog niet echt tevreden met de toegepaste drempel. We gaan hierover nog in gesprek met de gemeente.

Wijkfeest zaterdag 2 oktober 2021

Nadat het in juli en augustus niet was gelukt, konden we op zaterdagmiddag 2 oktober alsnog een fantastisch Wijkfeest houden. In samenwerking met de medewerkers en het bestuur van Bronveld en de Gemeente Barneveld dit keer niet op het Oldenbarneveldplein, maar rond ons Wijkcentrum.


Met alles bij elkaar meer dan 400 bezoekers werd het een geweldig feest. Om 13.00 uur gingen de marktkramen en de kleedjesmarkt open en begon het publiek binnen te stromen.

Er waren stands met Marokkaanse (Moskee An Noer), Turkse (familie Celik), Molukse en Nederlandse lekkernijen (Bronveld)


Ook de kinderen werden niet vergeten. Voor hen was er een springkussen voor de kinderen tot 13 jaar en daarnaast een creatieve workshop gegeven door medewerkers van BeActive & Creative.


Vrijwilligers van Bronveld toonden hun schitterende houtsnij werk. De Rozelaar was er met informatie en o.a. taarten en Ruimzicht met informatie en een (geslaagde) wervingsactie voor vrijwilligers.


Wie moe was of de gekochte lekkermijen graag wilde proeven, kon terecht op het terras, waar de coverband Just Us van wijkbewoner Rico van Manen en dj Opa Nelis (gezellige Nederlandstalige muziek) voor goede muziek zorgden.


Om 14.30 uur was er een officieel moment tijdens het wijkfeest met de openbare presentatie van het convenant 'Samen voor Oldenbarneveld' waarbij de meeste convenantpartners ook aanwezig waren. Hierbij voerden wethouder Hans van Daalen namens de gemeente en Willem Massier als voorzitter van het Wijkplatform kort het woord.

Beiden benadrukten hoe je met samenwerken en doorzetten tot heel mooie dingen kunt komen. Het Wijkfeest van zaterdag 2 oktober 2021 was daar wel een heel bijzonder voorbeeld van. Als de intentie is om er samen uit te komen, dan ben je met elkaar tot veel in staat.

Aanwezig waren namens de convenantpartners:

 • Directeur Ellen Alders en lid MT Marjan Tuhusula (Welzijn Barneveld)

 • Wethouder Van Daalen en gebiedsregisseur Lysette Lubbers (Gemeente Barneveld)

 • Oege Oevering (Bronveld)

 • Novel Aaloul en Kjeel Kuipers (BeActive & Creative)

 • Brigitte le Coq en Dineke Ruitenberg (Stimenz)


Na dit officiële moment waren er voor de jeugd vervolgens clinics van basketbalclub Towerjumpers en taekwondo Opus Martial Arts.


Omdat het weer de hele middag ook nog eens ontzettend meewerkte, konden zowel de bezoekers als de organisatoren van dit wijkfeest om 16.30 uur op een zeer geslaagde middag terugkijken. Daarbij werd door de kraamhouders verzocht om samen eens na te denken over misschien vaker een marktdag als deze. Als Wijkplatform houden we ons aanbevolen voor meedenken wijkbewoners.

Wijkplatform-avond

Op maandagavond 29 november werd de enige Wijkplatformavond van 2021 georganiseerd. Dit keer in verband met de geldende coronaregels online via het internet vanaf 19.30 uur. Via ZOOM kon iedereen van huis uit mee doen.

Er is dit jaar weer heel veel gebeurd en op deze avond heeft Willem Massier ook afscheid genomen als voorzitter. Jetze Baas volgt hem op en wordt daarbij ondersteund door Gerald Kersjes en de andere leden van het Kernteam: Rico van Manen, René Jansen en Johan Honders.

Een verslag van deze Wijkplatformavond vindt u onder deze link.