Oldenbarneveld? Dat zijn wij! Samen!

Wijkplatformavond weer goed bezocht

De wijkplatformavond in Oldenbarneveld van donderdag 21 oktober werd met ruim 30 aanwezigen opnieuw goed bezocht. Geen wonder, want er was met de financiering van de herinrichting en vergroening van het Oldenbarneveldplein, een interimbestuur voor Bronveld -waardoor daar alles weer door kan gaan) en aanpalende projecten binnen de Wijkendeal veel mooi nieuws te delen.

Klik hier voor het complete verslag.

Beste inwoners van Oldenbarneveld: Het is rond!!!

Met de Dorpendeal zijn ook financiën rond om Oldenbarneveldplein opnieuw in te richten!

De dorpendeal houdt veel meer in dan alleen de herinrichting van het Oldenbarneveldplein naar een mooie groene, diverse plek voor ontmoeting van de wijkbewoners, maar op dit moment overheerst de grote blijdschap daarover. Als sinds 2018 maakt ons Wijkplatform zich druk over de geluidsoverlast voor de aanwonenden en het feit, dat de plek die moest dienen als centrale ontmoetingsplek vooral een plek bleek, waar mensen juist niet wilden zijn. In 2021 maakten we samen met wijkbewoners een mooie schets. Daarmee gingen we naar alle politieke partijen in de gemeenteraad. En nadat eerst de gemeente (Raad en College van B&W) besloten om met ons mee te denken, besloot vorige week dinsdag 27 september ook Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland dat we een heel mooi plan hadden ontwikkeld samen met de Gemeente, Welzijn Barneveld, Be Active & Creative, Bronveld en de Woningstichting. Een plan om de sociale cohesie, de ontmoeting tussen wijkbewoners een forse impuls te geven.

24 september: Wijkfeest ondanks regen toch gevierd!

Volop reden tot tevredenheid en lachende gezichten, ondanks de regen. Belangrijke reden? De aanwezigheid van de provincie.

"Mensen uit deze wijk komen altijd. Ook als het regent." zei wethouder Van Daalen tijdens het wijkfeest zaterdagmiddag in Oldenbarneveld. De wethouder had gelijk. Het waren er natuurlijk door de aanhoudende regen en motregen zaterdagmiddag veel minder mensen dan waarop was gerekend, maar het wijkfeest werd ondanks het slechte weer toch een succes.

Een succes bijvoorbeeld voor de samenwerkende organisaties in Oldenbarneveld. Met als leus 'Samen voor Oldenbarneveld' werken het Wijkplatform, de Gemeente, Ontmoetingscentrum Bronveld, Welzijn Barneveld, Be Active & Creative en de Woningstichting nu een paar jaar intensief samen. Gisteren mochten zij onder leiding van gebiedsregisseur Nadia Aliyat samen ook gedeputeerde Peter van 't Hoog van de provincie Gelderland en wethouder Hans van Daalen ontvangen op het plein en na een korte wandeling ook in Ontmoetingscentrum Bronveld. Zowel de wethouder als de gedeputeerde gaven nadrukkelijk aan onder de indruk te zijn van wat er in de wijk in gang is gezet en dat dat een voorbeeld voor anderen mag zijn. Het formele antwoord op de aanvraag voor financiering van de plannen om het Oldenbarneveldplein nog meer een plaats van ontmoeting in de wijk te laten zijn, laat echter nog even op zich wachten.

Maar het wijkfeest was ook een succes voor de kinderen die wel kwamen en volop de ruimte hadden in de door Be Active en Creative gerealiseerde pannakooi en het springkussen. Voor de gekomen wijkbewoners die genoten van de muziek verzorgd door huisband Just Us en Opa Nelis. Voor de organisatoren die geen wanklank vernamen en wel de complimenten van standhouders en bezoekers in ontvangst mochten nemen. Voor de standhouders en wie van lekker eten houdt door de heerlijke zelfgemaakte lekkernijen. "Toen we hen de volgende dag - omdat er toch echt minder bezoekers waren gekomen door het mindere weer - vroegen of we het overgebleven eten zouden overnemen om er kant en klare gratis af te halen maaltijden mee te realiseren voor wijkbewoners die het momenteel financieel zwaar hadden, bleek dat er uiteindelijk niets was overgebleven", vertelt voorzitter Jetze Baas namens het Wijkplatform. "We denken inmiddels al aan nieuwe activiteiten in de wijk om de bewoners nog meer met elkaar in contact te brengen. En misschien kunnen we in samenwerking met standhouders en de Voedselbank en Ontmoetingscentrum Bronveld bij een volgend wijkfeest van te voren al plannen maken voor een gratis maaltijd afhaalpunt na het Wijkfeest. "

Ja het regende. De hele middag!

Maar wat een lekkernijen

Direct opeten of meenemen

Just Us + Opa Nelis voor muziek

En de wijkbewoners kwamen

Voor panna of springkussen

Een bakkie Woningstichting

Of Turks of Marokkaans eten

Of gewoon informatie

Gebak en vlaggetjes van de kidsclub (elke maandag 50 kinderen in Bronveld)

en Marokkaanse thee voor wethouder Van Daalen en gedeputeerde Van 't Hoog.

Om daarna samen te luisteren

in de regen naar wethouder ...

... Van Daalen en gedeputeerde.

Ondanks de regen geslaagd!

17 september: Opschoonmiddag

Voor de eerste keer niet 's morgens maar 's middags van 14.00 - 15.30 uur.

We startten weer op het Oldenbarneveldplein. Met in totaal zes volwassenen en zes kinderen hebben we onze wijk weer een stukje schoner gemaakt. Het zou wel fijn, wanneer kinderen en volwassenen meer gebruik maken op het plein van de aanwezige vuilnisbakken.

Bemoedigend bloemetje


Woensdagmiddag 7 september 2022 werden John en Regina Ramaker, aan de Zonnebloemstraat in onze wijk, verrast met een bloemetje van het Wijkplatform.

John is ernstig ziek. Om hem en zijn vrouw in deze tijd wat op te beuren, kregen ze dit mooie boeket.


Het buurtbloemetje willen we graag vaker bezorgen. Weet jij ook iemand bij jou in de buurt die voor zo'n bemoedigend bloemetje verdient? Meldt het bij ons Wijkplatform. Op Facebook kun je dit volgen.
Want 'Oldenbarneveld? Dat zijn wij! Samen!'

25 juni 2022

Wat een heerlijk
Wijkfeest!

Er zou dit jaar geen rommelmarkt zijn,
maar sommige wijkbewoners kunnen niet goed lezen en
dachten aan de poster gezien te hebben,
dat ze wel met een kleedje mochten gaan.
We hebben het zo gelaten.
Ook
de bus van de Leefbaarheidsalliantie was er en
natuurlijk
de mensen van het Wijkplatform om je te informeren
over de stand van zaken in verband met de vernieuwingen aan het plein.
BeActive&Creative had heel
leuke activiteiten (sportief en creatief)

georganiseerd voor de kinderen en jongeren uit de wijk.


Er waren stands met
Marokkaans, Turks, Hindoestaans en Syrisch eten,
wat je mee kon nemen naar huis, maar ook
op het plein kon opeten aan één van
de
gezellige tafels met banken.

Het feest was van
13.00 - 16.00 uur

Met elkaar hadden we op een geweldig gaaf feestje.
Want

BeActive&Creative heeft jou (12 - 24 jaar) nodig

BeActive & Creative is regelmatig actief in onze wijk voor kinderen en jeugd met activiteiten. Soms gaat dat heel goed, soms gaat het minder goed dan verwacht, of kunnen dingen beter.

Daarom willen ze graag van jullie (jongeren van 12-24 jaar) in Oldenbarneveld zelf horen welke leuke of creatieve ideeën jullie hebben voor onze wijk.

Met die ideeën kan BeActive & Creative dan weer aan de slag:

  • bestaande activiteiten evt aanpassen

  • evt aanbieden van nieuwe activiteiten

  • meenemen bij plannen rondom Oldenbarneveldplein of Bronveld

  • enz...

Opschoondag Oldenbarneveld

Jong en oud hielpen op zaterdag 17 maart mee aan de Landelijke Opschoondag in Oldenbarneveld.

En uiteraard was er ook een moment om samen wat te drinken.

Oproep aan onze mede wijkbewoners: bijna al het zwerfafval dat gevonden werd, hoorde thuis in een afvalbak.....

Prachtig artikel over de Kidsmiddag

In de Barneveldse Krant van zaterdag 8 januari 2022 stond onderstaand prachtige artikel met wijkbewoonster Lisa Jubber over de Kidsmiddag van BeActive & Creative in Bronveld op maandagmiddag.

Elkaar helpen, iets aanbieden of .....

Hulp vragen, iets aanbieden, op zoek zijn naar iets. Allemaal zaken die je vroeger via het Prikbord in een buurtwinkel deed. Daarom is er een heel eenvoudig Prikbord op de website voor onze wijk gezet. Je hoeft er niet voor in te loggen en je hoeft ook nergens lid van te worden. Het is wel voor iedereen - dus ook kinderen - in de wijk beschikbaar. En natuurlijk gaan we onprettige dingen verwijderen.

>> Prikbord voor Oldenbarneveld

Samen eigenaar van onze leefomgeving

De jongerenwerkers van BeActive/Creative zijn begonnen om eens te peilen hoe de kinderen en jongeren in onze wijk daar naar kijken. Of ze begrijpen, dat samen in een wijk wonen, spelen en leven ook betekent, dat we samen voor de wijk verantwoordelijk zijn.

De op onze wijk betrokken partijen hebben samen op 10 maart 2021 het convenant 'Samen voor Oldenbarneveld' ondertekend, dat de samenwerking gaat borgen. Op het WIjkfeest van 2 oktober zal het aan de pers worden gepresenteerd.

Het convenant staat onder deze link.

Barneveldse Krant 27-2-2021

Plannen voor 2022

Natuurlijk weten we nog niet, hoe één en ander gaat verlopen, maar we zijn samen met onze partners Welzijn, BeActive en Bronveld toch alvast een activiteitenplan aan het maken. Zie hier alvast de voorlopige plannen.

Heb jij ook ideeën?
Ze zijn van harte welkom.

Opgeven om mee te helpen is mogelijk via wijkplatformoldenbarneveld@gmail.com

Of via een briefje in de bus? Ook dat kan op één van de adressen van de Kernteamleden

Kernteam + Dagelijks Bestuur

  • Jetze Baas (Zonnebloemstraat 28) is voorzitter en contactpersoon voor algemene zaken en het thema 'Veilig' (tevens lid DB)

  • Gerald Kersjes (Hortensiastraat 56) is contactpersoon voor het Oldenbarneveldplein, PR en meer groen in onze wijk (tevens lid DB)

  • Johan Honders (Narcissenstraat 5) (tevens lid DB)

  • Rico van Manen (Lobeliastraat 82) is contactpersoon voor het thema 'Plezierig'

  • René Jansen (Oldenbarnevelderweg 32) is contactpersoon voor het thema 'Schoon'

En jij? Ga jij ook meehelpen?

Wil je meedoen aan het nog verder verbeteren van de leefbaarheid van je wijk, meld je dan aan als actief lid bij ons Wijkplatform of één van de genoemde partijen.

Heb je ideeën of opmerkingen? Laat het je wijkplatform weten!