Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Oldenbarneveld? Dat zijn wij! Samen!

Wijkplatformavond 17 mei definitief afgelast!

Helaas hebben we als Kernteam van het Wijkplatform moeten besluiten om de reeds 3 keer uitgestelde Wijkplatformavond opnieuw af te gelasten in verband met corona.

Deze keer geen nieuwe datum in juni of juli, omdat we begin september al de volgende WPF-avond en omdat we de komende maand(en) ook hopen verder met elkaar in de wijk in gesprek te kunnen rond het Oldenbarneveldplein.

Plannen voor 2021

Natuurlijk weten we ook dit jaar niet, hoe één en ander gaat verlopen, maar we hebben samen met onze partners Welzijn, BeActive en Bronveld toch alvast een activiteitenplan gemaakt.

Heb jij ook ideeën?
Ze zijn van harte welkom.

Opgeven om mee te helpen is mogelijk via wijkplatformoldenbarneveld@gmail.com

Of via een briefje in de bus? Ook dat kan op één van de adressen van de Kernteamleden

Eind 2020 hebben we huis-aan-huis een enquete bezorgd en samen met vrienden van Welzijn en Bronveld ook weer opgehaald. We zijn heel blij met de respons.

  1. De resultaten van de enquete

  2. Zie een uitwerking daarvan onder deze link

De op onze wijk betrokken partijen gaan samen op 10 maart 2021 het convenant 'Samen voor Oldenbarneveld' ondertekenen, dat de samenwerking gaat borgen.

Het convenant staat onder deze link.

Barneveldse Krant 27-2-2021

Kernteam + Dagelijks Bestuur

Kernteam Wijkplatform Oldenbarneveld:
Linksboven: Rico van Manen, daarnaast René Jansen, dan Gerald Kersjes.
Linksonder: Nicole van de Pol, daarnaast Willem Massier (voorzitter tot 1-1-2022) en tenslotte Johan Honders

  • Nicole van de Pol (Zonnebloemstraat 28) en Rico van Manen (Lobeliastraat 82) zijn samen contactpersoon voor het thema 'Plezierig'

  • René Jansen (Oldenbarnevelderweg 32) is contactpersoon voor het thema 'Schoon'

  • Johan Honders (Narcissenstraat 5) is contactpersoon voor 'Bronveld' (tevens lid DB)

  • Gerald Kersjes (Hortensiastraat 56) is contactpersoon voor het Oldenbarneveldplein, PR en meer groen in onze wijk (tevens lid DB)

  • Willem Massier is contactpersoon voor het thema 'Veilig' en beheert daarnaast als voorzitter (tot 1-1-2022) algemene zaken (tevens lid DB)