Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Oldenbarneveld? Dat zijn wij! Samen!

Op deze homepage plaatsen we gebeurtenissen of aankondigingen daarvan. Wil je het uitgebreider? Kijk dan op de pagina Activiteiten 2021.

Wijkplatform-avond

Op maandagavond 29 november wordt de volgende Wijkplatformavond georganiseerd. Er is dit jaar weer heel veel gebeurd en op deze avond zal Willem Massier ook afscheid nemen als voorzitter. Jetze Baas volgt hem op en wordt daarbij ondersteund door Gerald Kersjes (momenteel ook de rechterhand van Willem) en de andere leden van het Kernteam: Rico van Manen, René Jansen en Johan Honders. Door het vertrek van Nicole van der Pol uit Barneveld en dus ons Wijkplatform zijn we nog meer dan hiervoor op zoek naar enkele dames die ons Kernteam komen versterken.

Om 19.00 uur is Bronveld open en kan men koffie / thee drinken en alvast wat vragen noteren.

Om 19.30 uur is de reguliere vergadering. De complete agenda volgt nog.

Om 21.00 uur sluiten we de vergadering. Voor wie wil is er dan tijd om de ingeleverde vragen met elkaar te bespreken.

Wijkfeest van zaterdag 2 oktober groot succes

Nadat het in juli en augustus niet was gelukt, konden we op zaterdagmiddag 2 oktober alsnog een fantastisch Wijkfeest houden. In samenwerking met de medewerkers en het bestuur van Bronveld en de Gemeente Barneveld dit keer niet op het Oldenbarneveldplein, maar rond ons Wijkcentrum.


Met alles bij elkaar meer dan 400 bezoekers werd het een geweldig feest. Om 13.00 uur gingen de marktkramen en de kleedjesmarkt open en begon het publiek binnen te stromen.

Er waren stands met Marokkaanse (Moskee An Noer), Turkse (familie Celik), Molukse en Nederlandse lekkernijen (Bronveld)


Ook de kinderen werden niet vergeten. Voor hen was er een springkussen voor de kinderen tot 13 jaar en daarnaast een creatieve workshop gegeven door medewerkers van BeActive & Creative.


Vrijwilligers van Bronveld toonden hun schitterende houtsnij werk. De Rozelaar was er met informatie en o.a. taarten en Ruimzicht met informatie en een (geslaagde) wervingsactie voor vrijwilligers.


Wie moe was of de gekochte lekkermijen graag wilde proeven, kon terecht op het terras, waar de coverband Just Us van wijkbewoner Rico van Manen en dj Opa Nelis (gezellige Nederlandstalige muziek) voor goede muziek zorgden.


Om 14.30 uur was er een officieel moment tijdens het wijkfeest met de openbare presentatie van het convenant 'Samen voor Oldenbarneveld' waarbij de meeste convenantpartners ook aanwezig waren. Hierbij voerden wethouder Hans van Daalen namens de gemeente en Willem Massier als voorzitter van het Wijkplatform kort het woord.

Beiden benadrukten hoe je met samenwerken en doorzetten tot heel mooie dingen kunt komen. Het Wijkfeest van zaterdag 2 oktober 2021 was daar wel een heel bijzonder voorbeeld van. Als de intentie is om er samen uit te komen, dan ben je met elkaar tot veel in staat.

Aanwezig waren namens de convenantpartners:

  • Directeur Ellen Alders en lid MT Marjan Tuhusula (Welzijn Barneveld)

  • Wethouder Van Daalen en gebiedsregisseur Lysette Lubbers (Gemeente Barneveld)

  • Oege Oevering (Bronveld)

  • Novel Aaloul en Kjeel Kuipers (BeActive & Creative)

  • Brigitte le Coq en Dineke Ruitenberg (Stimenz)


Na dit officiële moment waren er voor de jeugd vervolgens clinics van basketbalclub Towerjumpers en taekwondo Opus Martial Arts.


Omdat het weer de hele middag ook nog eens ontzettend meewerkte, konden zowel de bezoekers als de organisatoren van dit wijkfeest om 16.30 uur op een zeer geslaagde middag terugkijken. Daarbij werd door de kraamhouders verzocht om samen eens na te denken over misschien vaker een marktdag als deze. Als Wijkplatform houden we ons aanbevolen voor meedenken wijkbewoners.

Wegversmalling en drempel

Met als doel snelheidsremming is vlak voor het wijkfeest na overleg met de bewoners van de Anjelierstraat een wegversmalling met drempels aangebracht. Natuurlijk beseffen we dat daarmee de moedwillige hardrijders niet helemaal dat hardrijden zullen laten, maar er gaat in elk geval een afremmende werking vanuit, zoals dat ook met het vorig jaar aangebrachte drempelplateau in de Lobeliastraat is gebeurd.

Vanuit het Wijkplatform zijn we nog niet echt tevreden met de toegepaste drempel. We gaan hierover nog in gesprek met de gemeente.

Ontwikkelingen Oldenbarneveldplein

Namens het Wijkplatform heeft Willem Massier op zaterdag 11 september in overleg met het bestuur een brief geschreven naar de voltallige Barneveldse Gemeenteraad.

Alle politieke partijen hebben inmiddels gereageerd. En de presentatie is onder zeer goede belangstelling gegeven aan de fracties van CU, VVD en CDA. Met alle fracties hadden we een heel goed gesprek. (foto hiernaast bij de CU)

Je leest alles over de ontwikkelingen rond de gewenste aanpassingen van het plein op de speciale pagina op deze site.

Nieuwe BOA voor onze wijk

Sinds mei 2021 is niet meer Cevdet Oskam maar Theo van de Brug de BOA van onze wijk. Theo groeide vele jaren terug als kind op in onze wijk en we vinden het dus geweldig, dat hij nu onze WijkBoa is geworden.

Je kunt Theo bereiken via het centrale mailadres (info@barneveld.nl) en telefoonnummer (14 0342) bij de gemeente. In dringende gevallen kan ook 's avonds en in het weekend gebeld worden naar 0900-8844. Daarbij doorgeven of de melding bedoeld is voor de politie of handhaving. Je kunt Theo ook volgen via Instagram op handhaver_theo

Op onze Wijkplatformavond van 6 september willen we graag afscheid nemen van Cevdet, die enkele jaren onze fijne WijkBOA was.

Buitenspeeldag 2021.mp4

Buitenspeeldag 9 juni

Op woensdagmiddag 9 juni werd vanaf 14.30 uur op de centrale speelplekken aan de Begoniastraat en de Brummelkamperweg de Nationale Buitenspeeldag georganiseerd. Een werkgroep van het Wijkplatform heeft de speelmiddag ook voor dit jaar weer perfect voorbereid. Klik hiernaast voor een kort filmpje.

VIDEO-Bewegen voor senioren 2021-06-15 Brummelkamperweg.mp4

Bewegen voor senioren

Een prachtig initiatief van BeActive en Welzijn Barneveld in coronatijd ontstaan na een vraag van de 81-jarige Regina Ramaker uit onze wijk. U kunt meedoen op de parkeerplaats bij de flat aan de Zonnebloemstraat of op het grasveldje aan de Brummelkamperweg.

Elkaar helpen, iets aanbieden of .....

Hulp vragen, iets aanbieden, op zoek zijn naar iets. Allemaal zaken die je vroeger via het Prikbord in een buurtwinkel deed. Daarom hebben we nu ook een heel eenvoudig Prikbord op de website voor onze wijk gezet. Je hoeft er niet voor in te loggen en je hoeft ook nergens lid van te worden. Het is wel voor iedereen - dus ook kinderen - in de wijk beschikbaar. En natuurlijk gaan we onprettige dingen verwijderen.

Nieuwbouw Bronveld?

Eind 2020 hebben we huis-aan-huis een enquete gedaan. Op basis van de resultaten hebben we daarna nog twee keer een enquete gedaan. Die tweede en derde keer alleen bij wie zich had opgegeven. Voor ofwel de herinrichting van het Oldenbarneveldplein ofwel de gewenste nieuwbouw van Bronveld.

Inmiddels zijn we weer een paar stappen verder.

Voor wat betreft het plein houden we jullie vanaf nu op de hoogte via een speciale pagina.

Voor wat betreft Bronveld verzamelt een andere werkgroep de input vanuit de wijk én organisaties momenteel voor een functietabel, zodat overzichtelijk duidelijk wordt, wat er is gewenst en welke ruimten dan wanneer noodzakelijk zijn.

Samen eigenaar van onze leefomgeving

De jongerenwerkers van BeActive/Creative zijn begonnen om eens te peilen hoe de kinderen en jongeren in onze wijk daar naar kijken. Of ze begrijpen, dat samen in een wijk wonen, spelen en leven ook betekent, dat we samen voor de wijk verantwoordelijk zijn.

De op onze wijk betrokken partijen hebben samen op 10 maart 2021 het convenant 'Samen voor Oldenbarneveld' ondertekend, dat de samenwerking gaat borgen. Op het WIjkfeest van 2 oktober zal het aan de pers worden gepresenteerd.

Het convenant staat onder deze link.

Barneveldse Krant 27-2-2021

Plannen voor 2021

Natuurlijk weten we ook dit jaar niet, hoe één en ander gaat verlopen, maar we hebben samen met onze partners Welzijn, BeActive en Bronveld toch alvast een activiteitenplan gemaakt.

Heb jij ook ideeën?
Ze zijn van harte welkom.

Opgeven om mee te helpen is mogelijk via wijkplatformoldenbarneveld@gmail.com

Of via een briefje in de bus? Ook dat kan op één van de adressen van de Kernteamleden

Kernteam + Dagelijks Bestuur

Kernteam Wijkplatform Oldenbarneveld:
Linksboven: Rico van Manen, daarnaast René Jansen, dan Gerald Kersjes.
Linksonder: Nicole van de Pol, daarnaast Willem Massier (voorzitter tot 1-1-2022) en tenslotte Johan Honders

  • Nicole van de Pol (Zonnebloemstraat 28) en Rico van Manen (Lobeliastraat 82) zijn samen contactpersoon voor het thema 'Plezierig'

  • René Jansen (Oldenbarnevelderweg 32) is contactpersoon voor het thema 'Schoon'

  • Johan Honders (Narcissenstraat 5) is contactpersoon voor 'Bronveld' (tevens lid DB)

  • Gerald Kersjes (Hortensiastraat 56) is contactpersoon voor het Oldenbarneveldplein, PR en meer groen in onze wijk (tevens lid DB)

  • Willem Massier is contactpersoon voor het thema 'Veilig' en beheert daarnaast als voorzitter (tot 1-1-2022) algemene zaken (tevens lid DB)

En jij? Ga jij ook meehelpen?

Wil je meedoen aan het nog verder verbeteren van de leefbaarheid van je wijk, meld je dan aan als actief lid bij ons Wijkplatform of één van de genoemde partijen.

Heb je ideeën of opmerkingen? Laat het je wijkplatform weten!