Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Oldenbarneveld? Dat zijn wij! Samen!

Burgemeester op bezoek | Wijkschouw

Op woensdagmiddag 14 april brachten de nieuwe burgemeester, de heer Luteijn en onze nieuwe wijkcoördinator Lysette Lubbers een rondleiding langs het plein, de grotere speelplekken en Bronveld gehad door onze wijk. De burgemeester nam echt de tijd, was heel belangstellend, sprak onderweg wijkbewoners aan, liet zich in Bronveld uitgebreid informeren door verteenwoordigers van het bestuur en liet zich ook met plezier onderweg fotograferen. Hij was duidelijk positief verrast door wat hij zag.


Om 14.00 uur was de rondleiding ten einde en werd kort kennisgemaakt met de Wijkschouw. Daarvoor waren mensen vanuit de gemeente, de woningstichting en natuurlijk de wijk zelf present. Met name de voortuinen, het plein en speelplekken waren doel van deze gezamenlijke inspectie. Onderweg maakten ze foto's en notities als ze zaken zagen in / rondom tuinen die met (on)veiligheid of verboden zaken te maken hebben. Na de schouw komt er natuurlijk een vervolg. Door Woningstichting en/of Gemeente en/of BOA ook mee te nemen:

  1. waar dingen niet goed gaan

  2. met wie er een gesprek moet gaan plaatsvinden

  3. wat vervolgens een oplossingsrichting kan zijn

Verslag van de Wijkschouw volgt nog op deze website.

Plannen voor 2021

Natuurlijk weten we ook dit jaar niet, hoe één en ander gaat verlopen, maar we hebben samen met onze partners Welzijn, BeActive en Bronveld toch alvast een activiteitenplan gemaakt.

Heb jij ook ideeën?
Ze zijn van harte welkom.

Opgeven om mee te helpen is mogelijk via wijkplatformoldenbarneveld@gmail.com

Of via een briefje in de bus? Ook dat kan op één van de adressen van de Kernteamleden

Eind 2020 hebben we huis-aan-huis een enquete bezorgd en samen met vrienden van Welzijn en Bronveld ook weer opgehaald. We zijn heel blij met de respons.

 1. De resultaten van de enquete

 2. Zie een uitwerking daarvan onder deze link

De op onze wijk betrokken partijen gaan samen op 10 maart 2021 het convenant 'Samen voor Oldenbarneveld' ondertekenen, dat de samenwerking gaat borgen.

Het convenant staat onder deze link.

Barneveldse Krant 27-2-2021

Kernteam + Dagelijks Bestuur

Kernteam Wijkplatform Oldenbarneveld:
Linksboven: Rico van Manen, daarnaast René Jansen, dan Gerald Kersjes.
Linksonder: Nicole van de Pol, daarnaast Willem Massier (voorzitter tot 1-1-2022) en tenslotte Johan Honders

 • Nicole van de Pol (Zonnebloemstraat 28) en Rico van Manen (Lobeliastraat 82) zijn samen contactpersoon voor het thema 'Plezierig'

 • René Jansen (Oldenbarnevelderweg 32) is contactpersoon voor het thema 'Schoon'

 • Johan Honders (Narcissenstraat 5) is contactpersoon voor 'Bronveld' (tevens lid DB)

 • Gerald Kersjes (Hortensiastraat 56) is contactpersoon voor het Oldenbarneveldplein, PR en meer groen in onze wijk (tevens lid DB)

 • Willem Massier is contactpersoon voor het thema 'Veilig' en beheert daarnaast als voorzitter (tot 1-1-2022) algemene zaken (tevens lid DB)