Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Oldenbarneveld? Dat zijn wij! Samen!

Buitenspeeldag 2021.mp4

Buitenspeeldag 9 juni

Op woensdagmiddag 9 juni werd vanaf 14.30 uur op de centrale speelplekken aan de Begoniastraat en de Brummelkamperweg de Nationale Buitenspeeldag georganiseerd. Een werkgroep van het Wijkplatform heeft de speelmiddag ook voor dit jaar weer perfect voorbereid. Klik hiernaast voor een kort filmpje.

Vergroening Oldenbarneveldplein

Nadat we de mening van 34 Wijkbewoners op een rij hebben gezet en geanalyseerd, is een schets gemaakt van hoe een heringericht Oldenbarneveldplein er uit zou kunnen gaan zien. Daarover hebben we nog een paar keer als werkgroep gestoeid en de mening gevraagd van andere betrokkenen. Tenslotte is een conceptschets gemaakt met beschrijving. Deze gaat vanaf begin juni in een flyer in elke brievenbus in Oldenbarneveld worden gedeeld. We zijn heel benieuwd naar de reacties vanuit de wijk en onze convenantpartners. Via een speciale pagina op deze site houden we u graag op de hoogte.

Voor zaterdag 19 juni om 10.30 uur zijn alle wijkbewoners van harte uitgenodigd om er een keer samen over te praten. Kom ook en laat je horen!

Elkaar helpen, iets aanbieden of .....

Hulp vragen, iets aanbieden, op zoek zijn naar iets. Allemaal zaken die je vroeger via het Prikbord in een buurtwinkel deed. Daarom hebben we nu ook een heel eenvoudig Prikbord op de website voor onze wijk gezet. Je hoeft er niet voor in te loggen en je hoeft ook nergens lid van te worden. Het is wel voor iedereen - dus ook kinderen - in de wijk beschikbaar. En natuurlijk gaan we onprettige dingen verwijderen.

Nieuwbouw Bronveld?

Eind 2020 hebben we huis-aan-huis een enquete gedaan. Op basis van de resultaten hebben we daarna nog twee keer een enquete gedaan. Die tweede en derde keer alleen bij wie zich had opgegeven. Voor ofwel de herinrichting van het Oldenbarneveldplein ofwel de gewenste nieuwbouw van Bronveld.

Inmiddels zijn we weer een paar stappen verder.

Voor wat betreft het plein houden we jullie vanaf nu op de hoogte via een speciale pagina.

Voor wat betreft Bronveld verzamelt een andere werkgroep de input vanuit de wijk én organisaties momenteel voor een functietabel, zodat overzichtelijk duidelijk wordt, wat er is gewenst en welke ruimten dan wanneer noodzakelijk zijn.

Samen eigenaar van onze leefomgeving

De jongerenwerkers van BeActive/Creative zijn begonnen om eens te peilen hoe de kinderen en jongeren in onze wijk daar naar kijken. Of ze begrijpen, dat samen in een wijk wonen, spelen en leven ook betekent, dat we samen voor de wijk verantwoordelijk zijn.

De op onze wijk betrokken partijen gaan samen op 10 maart 2021 het convenant 'Samen voor Oldenbarneveld' ondertekenen, dat de samenwerking gaat borgen.

Het convenant staat onder deze link.

Barneveldse Krant 27-2-2021

Plannen voor 2021

Natuurlijk weten we ook dit jaar niet, hoe één en ander gaat verlopen, maar we hebben samen met onze partners Welzijn, BeActive en Bronveld toch alvast een activiteitenplan gemaakt.

Heb jij ook ideeën?
Ze zijn van harte welkom.

Opgeven om mee te helpen is mogelijk via wijkplatformoldenbarneveld@gmail.com

Of via een briefje in de bus? Ook dat kan op één van de adressen van de Kernteamleden

Kernteam + Dagelijks Bestuur

Kernteam Wijkplatform Oldenbarneveld:
Linksboven: Rico van Manen, daarnaast René Jansen, dan Gerald Kersjes.
Linksonder: Nicole van de Pol, daarnaast Willem Massier (voorzitter tot 1-1-2022) en tenslotte Johan Honders

  • Nicole van de Pol (Zonnebloemstraat 28) en Rico van Manen (Lobeliastraat 82) zijn samen contactpersoon voor het thema 'Plezierig'

  • René Jansen (Oldenbarnevelderweg 32) is contactpersoon voor het thema 'Schoon'

  • Johan Honders (Narcissenstraat 5) is contactpersoon voor 'Bronveld' (tevens lid DB)

  • Gerald Kersjes (Hortensiastraat 56) is contactpersoon voor het Oldenbarneveldplein, PR en meer groen in onze wijk (tevens lid DB)

  • Willem Massier is contactpersoon voor het thema 'Veilig' en beheert daarnaast als voorzitter (tot 1-1-2022) algemene zaken (tevens lid DB)

En jij? Ga jij ook meehelpen?

Wil je meedoen aan het nog verder verbeteren van de leefbaarheid van je wijk, meld je dan aan als actief lid bij ons Wijkplatform of één van de genoemde partijen.

Heb je ideeën of opmerkingen? Laat het je wijkplatform weten!