Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Oldenbarneveld? Dat zijn wij! Samen!

Op deze homepage plaatsen we gebeurtenissen of aankondigingen daarvan.

Prachtig artikel over de Kidsmiddag

In de Barneveldse Krant van zaterdag 8 januari 2022 stond onderstaand prachtige artikel met wijkbewoonster Lisa Jubber over de Kidsmiddag van BeActive & Creative in Bronveld op maandagmiddag.

Elkaar helpen, iets aanbieden of .....

Hulp vragen, iets aanbieden, op zoek zijn naar iets. Allemaal zaken die je vroeger via het Prikbord in een buurtwinkel deed. Daarom is er een heel eenvoudig Prikbord op de website voor onze wijk gezet. Je hoeft er niet voor in te loggen en je hoeft ook nergens lid van te worden. Het is wel voor iedereen - dus ook kinderen - in de wijk beschikbaar. En natuurlijk gaan we onprettige dingen verwijderen.

Samen eigenaar van onze leefomgeving

De jongerenwerkers van BeActive/Creative zijn begonnen om eens te peilen hoe de kinderen en jongeren in onze wijk daar naar kijken. Of ze begrijpen, dat samen in een wijk wonen, spelen en leven ook betekent, dat we samen voor de wijk verantwoordelijk zijn.

De op onze wijk betrokken partijen hebben samen op 10 maart 2021 het convenant 'Samen voor Oldenbarneveld' ondertekend, dat de samenwerking gaat borgen. Op het WIjkfeest van 2 oktober zal het aan de pers worden gepresenteerd.

Het convenant staat onder deze link.

Barneveldse Krant 27-2-2021

Plannen voor 2022

Natuurlijk weten we nog niet, hoe één en ander gaat verlopen, maar we zijn samen met onze partners Welzijn, BeActive en Bronveld toch alvast een activiteitenplan aan het maken. Zie hier alvast de voorlopige plannen.

Heb jij ook ideeën?
Ze zijn van harte welkom.

Opgeven om mee te helpen is mogelijk via wijkplatformoldenbarneveld@gmail.com

Of via een briefje in de bus? Ook dat kan op één van de adressen van de Kernteamleden

Kernteam + Dagelijks Bestuur

  • Jetze Baas (Zonnebloemstraat 28) is voorzitter en contactpersoon voor algemene zaken en het thema 'Veilig' (tevens lid DB)

  • Gerald Kersjes (Hortensiastraat 56) is contactpersoon voor het Oldenbarneveldplein, PR en meer groen in onze wijk (tevens lid DB)

  • Johan Honders (Narcissenstraat 5) is contactpersoon voor 'Bronveld' (tevens lid DB)

  • Rico van Manen (Lobeliastraat 82) is contactpersoon voor het thema 'Plezierig'

  • René Jansen (Oldenbarnevelderweg 32) is contactpersoon voor het thema 'Schoon'

Willem Massier is geen lid meer van het Kernteam, maar als oud-voorzitter wel adviseur en werkt actief mee binnen de werkgroep Sociale Cohesie, het Wijkfeest en de herinrichting van het Oldenbarneveldplein

En jij? Ga jij ook meehelpen?

Wil je meedoen aan het nog verder verbeteren van de leefbaarheid van je wijk, meld je dan aan als actief lid bij ons Wijkplatform of één van de genoemde partijen.

Heb je ideeën of opmerkingen? Laat het je wijkplatform weten!